Notícies genètiques Notícies Genètiques 1 - Page 14

Crean el 1r embrió híbrid entre humà i porc

Una investigació genètica té a la comunitat científica entre perplexa i preocupada. Un grup de científics dirigit pel biòleg Juan Carlos Izpisúa va injectar un tipus de cèl·lules mare, conegudes com a cèl·lules humanes induïbles pluripotents, en l'embrió d'una truja i van deixar que es desenvolupés durant quatre setmanes. En analitzar el procediment, van poder veure que algunes cèl·lules humanes semblaven incorporar bé al cos d'aquesta espècie durant el seu desenvolupament.

L'avanç és un pas molt preliminar per aconseguir el gran objectiu de crear cultius d'òrgans per ser trasplantats a les persones.

Malgrat el prometedor d'aquests assajos, encara hi ha barreres tècniques i ètiques per superar per veure avenços més ràpids. D'una banda, el coneixement de la biomèdica no és suficient i en aquest experiment va ser notori quan només una petita fracció dels embrions utilitzats en l'estudi va aconseguir desenvolupar la cèl·lula humana.