Notícies genètiques Notícies Genètiques 1 - Page 11

Els autors van trasplantar les interneurones V2A a les medul·les espinals de ratolins sans. En el seu nou entorn, les cèl·lules van madurar apropiadament i es van integrar amb les cèl·lules existents de la medul·la espinal. És important destacar que els animals es van moure normalment després que es van trasplantar les interneurones i no van mostrar signes de deteriorament.

El següent pas, com informen els propis autors, serà trasplantar les cèl·lules en ratolins amb lesions de la medul·la espinal per veure si aquestes interneurones V2A poden ajudar a restaurar el moviment perdut després del mal. També estan interessats en explorar el paper potencial d'aquestes cèl·lules en models de trastorns neurodegeneratius del moviment com l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).