Nomen Omen Styczeń 2020 - Page 8

Na gali zostały również rozdane dwie nagrody specjalne: Nagroda im. Carol Burnett oraz Nagroda im. Cecila B. DeMille’a. Pierwsza z nich trafiła do Ellen DeGeneres. Statuetkę wręczyła Kate McKinnon, dziękując zwy-ciężczyni za odwagę i pokazanie całej społeczności LGBTQ siły i niekończących się możliwości. Drugą nagrodę za całokształt twórczości zdobył Tom Hanks, który ze łzami w oczach, dziękował ze sceny całej swojej rodzinie obecnej na gali.

Nie obyło się również bez nawiązań do sytuacji spo-łeczno-politycznych na świe-cie. Wielu zwycięzców wspo-mniało w swoich przemowach, o ciężkiej sytuacji w Australii, nawołując do pomocy cier-piącym. Russell Crowe, który wygrał globa za rolę w serialu ,,Na cały głos”, nie pojawił się na gali właśnie z tego powodu.

Tegoroczne Złote Globy oglądałam ze szczególnym za-interesowaniem, ponieważ fil-my i seriale nominowane do najważniejszych kategorii, ku mojemu wielkiemu zasko-czeniu miały polską premierę przed tym ważnym wyda-rzeniem świata kina. Jednak mimo wszystko gala nie była prezentowana w żadnej tele-wizji polskiej, nad czym warto pomyśleć w przyszłości.

Milena Mistak