Nomen Omen Styczeń 2020 - Page 6

Złote Globy to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Te prestiżowe nagrody są przyznawane przez Holly-woodzkie Stowarzyszenie Pra-sy Zagranicznej w 14 kate-goriach filmowych oraz 11 telewizyjnych (czym najbar-dziej różnią się od Oscarów).

Tegoroczna gala 77 Złotych Globów odbyła się w nocy z 5 na 6 stycznia. Poprowadził ją (już po raz piąty) znany i kontrowersyjny komik Ricky Gervais, zaczynając , słowami: Będziecie zadowoleni, słysząc, że to ostatni raz, kiedy prowadzę te nagrody. Tak więc, już mnie to nie obchodzi. Żartuję. Nigdy mnie nie obchodziło., nie były to jedyne żarty na gali. W początkowej przemowie wie-lokrotnie narzekał na długość gali i niektórych nomino-wanych filmów, żartował z Martina Scorsesego, Leonarda DiCaprio, ,,rasizmu” na gali oraz nawoływał, aby nie wyk-rzystywać wygranych, do przemówień politycznych. ,,Pamiętajcie, to tylko żarty. Wszyscy wkrótce umrzemy i nie będzie sequela.”- mówił prowadzący.