Nomen Omen Styczeń 2020 - Page 15

Na początku listopada 2019 roku w Waszyngtonie Podczas corocznego spotkania Lunar Exploration Analysis Group dwóch naukowców John Connolly i Niki Werkheiser zaprezentowali plany 2 misji na księżyc. Agencję czekają jednak problemy, nie tylko techniczne.

Podczas pierwszej misji w 2024 roku NASA planuje wysłanie dwóch astronautów na powierzchnię Księżyca na 6,5 dnia a więc dwa razy dłużej niż kiedykolwiek przed nimi. Connolly i Werkheiser po-wiedzieli, że będą prowadzone aż cztery spacery kosmiczne na powierzchni Księżyca. Podczas nich astronauci będą próbkować lód wodny i przeprowadzać inne obserwa-cje naukowe. Naukowcy pod-kreślają możliwość powrotu na orbitę z próbkami o masie co najmniej 35 kg. Jednak jednym z ograniczeń jest budowa statku kosmicznego Orion, który będzie przenosił astro-nautów z powrotem na Ziemię. Naukowcy powiedziali, że statek nie ma wyznaczonego miejsca na pudełko próbek skał pobranych z powierzchni Księżyca. Z drugiej strony oprócz przywiezienia skał celem misji będzie zbadanie, czy istnieje możliwość dłu-goterminowego przebywania człowieka na powierzchni księżyca. Znamy także nowe plany budowy łazika, który będzie obsługiwany przez naukowców i astronautów zdalnie. Aktualnie jednak nie znamy nazwisk osób, które wezmą udział w misji, ani też dokładnego miejsca ich lądowania.

Prezentacja nowych skafandrów Źródło: NASA/Joel Kowsky.