NO Kirurgi Kirurgi sortiment Unident - Page 44

KIRURGISKE BOR C141 KIRURGISKE BOR - ALLPORT C141104014HP C141 Kirurgisk bor, HP 014 Allport, Standard 32mm, 3 stk Edenta 179 C141104018HP C141 Kirurgisk bor, HP 018 Allport, Standard 32mm, 3 stk Edenta 179 C141104023HP C141 Kirurgisk bor, HP 023 Allport, Standard 32mm, 3 stk Edenta 179 C141104029HP C141 Kirurgisk bor, HP 029 Allport, Standard 32mm, 3 stk Edenta 309 C141104040HP C141 Kirurgisk bor, HP 040 Allport, Standard 32mm, 3 stk Edenta 475 C141205010RAL C141 Kirurgisk bor, RAL 010 Allport, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 179 C141205014RAL C141 Kirurgisk bor, RAL 014 Allport, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 179 C141205018RAL C141 Kirurgisk bor, RAL 018 Allport, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 179 C141205023RAL C141 Kirurgisk bor, RAL 023 Allport, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 179 C141205025RAL C141 Kirurgisk bor, RAL 025 Allport, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 309 C141206014RAXL C141 Kirurgisk bor, RAXL 014 Allport, Extra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 179 C141206014RAXL C141 Kirurgisk bor, RAXL 018 Allport, Extra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 179 C141206029RAXL C141 Kirurgisk bor, RAXL 029 Allport, Extra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 309 KIRUGISKE BOR - LINDEMANN BENFRESER C161316016FGXL C161 Kirurgisk bor, FGXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft, 25mm, 3 stk Edenta 309 C162104016HP C162 Kirurgisk bor, HP 016 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 449 C162205016RAL C162 Kirurgisk bor, RAL 016 Lindemann benfreser, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 449 C162206016RAXL C162 Kirurgisk bor, RAXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 449 C162316016FGXL C162 Kirurgisk bor, FGXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 25mm, 3 stk Edenta 409 C162A104016HP C162A Kirurgisk bor, HP 016 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 529 C162A206016RAXL C162A Kirurgisk bor, RAXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 529 C162A317016FGXXL C162A Kirurgisk bor, FGXXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 30mm, 3 stk Edenta 529 C16610402HP C166 Kirurgisk bor, HP 021 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 449 C166205021RAL C166 Kirurgisk bor, RAL 021 Lindemann benfreser, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 449 C166206021RAXL C166 Kirurgisk bor, RAXL 021 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 449 C166A104021HP C166A Kirurgisk bor, HP 021 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 529 C166A206021RAXL C166A Kirurgisk bor, RAXL 021 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 529 C167104023HP C167 Kirurgisk bor, HP 023 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 449 C167206023RAXL C167 Kirurgisk bor, RAXL 023 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 34mm, 3 stk Edenta 449 RF161104016HP RF161 Kirurgisk bor, HP 016 Lindemann benfreser, Standard 44mm, 3 stk Edenta 199 RF161205016HP RF161 Kirurgisk bor, RAL 016 Lindemann benfreser, Langt skaft 26mm, 3 stk Edenta 199 RF162316016FGXL RF161 Kirurgisk bor, FGXL 016 Lindemann benfreser, Ekstra langt skaft 25mm, 3 stk Edenta 199 KLORHEXIDIN MUNNSKYLL 207061 Flux Pro Klorhexidin Klorhexidin, 250ml, 12 pk Actavis 1784SCF GUM Paroex munnskyll, 0.12% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 300ml, 12 stk Gum kr 649 1780M GUM Paroex munnskyll, 0.12% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 30ml, 180 stk Gum kr 1 759 1782PMNP GUM Paroex munnskyll, 0.12% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 5000ml, 1 stk Gum kr 459 1703M GUM Paroex munnskyll, 0.06% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 30ml, 180 stk Gum kr 1 759 1702SCF GUM Paroex munnskyll, 0.06% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 500ml, 12 stk Gum kr 729 1789DGBS GUM Paroex spray, 0.20% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 50ml, 12 stk Gum kr 839 1791MA GUM Paroex, Dentalgel, 0.12% CHX Klorhexidin, 0.05% CPC, 12.5ml, 50 stk Gum kr 389 1790SCF GUM Paroex, Dentalgel, 0,12% CHX Klorhexidin, 0,05% CPC, 75ml pr. tube, 12 stk Gum kr 239 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no ( Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70 kr 749 44 | SIDE