NO Kirurgi Kirurgi sortiment Unident - Page 3

Unident kirurgi På Unident satser vi på kvalitetsprodukter innen kirurgiområdet som f.eks Bensubsti- tutt & Membran fra Geistlich, Implantat fra Biomet 3i, Piezokirurgi og Ultralydskirurgi fra Acteon, Instrumenter fra Kohler og Suturer fra Hu-Friedy og Ethicon. Dessuten har vi også et bredt sortiment av kirurgiske engangsprodukter fra Mølnlycke, Medena sug, BD skyllesprøyter, Edenta borr og Heraeus kanyler. BENSUBSTITUTT, MEMBRAN & BLØTVEVSREGENERASJON.................. SIDE 4 BIOMET 3i IMPLANTAT .......................................................................... SIDE 6 KIRURGIMOTOR .................................................................................. SIDE 22 HÅND- OG VINKELSTYKKER ............................................................... SIDE 22 PIEZOKIRURGI .................................................................................... SIDE 23 ULTRALYD ........................................................................................... SIDE 26 INSTRUMENTER .................................................................................. SIDE 28 SUTURER ............................................................................................ SIDE 38 ENGANGSPRODUKTER ........................................................................ SIDE 40 BENSKRAPER/hemostater ............................................................... SIDE 41 INNHOLD BORR .................................................................................................. SIDE 44 HYGIENE & DESINFEKSJON ................................................................ SIDE 45 ELEKTROKIRURGI ............................................................................... SIDE 46 LASER ................................................................................................. SIDE 46 KURS .................................................................................................. SIDE 47 SIDE | 3 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no ( Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70