NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 8

DIAGNOSTIKK Diagnostikk er en sentral del av all medisinsk og odontologisk virksomhet siden diagnosen er grunnlaget for eventuelle behov for videre undersøkelser, valg av behandling, råd om egeninnsats og prognose. I tillegg til vanlig undersøkelse og medisinsk historikk er mange hjelpemidler tilgjengelig. Når det gjelder endodontiske spørsmål er radiologi, foramenlokalisator og sensibilitetsundersøkelse av sentral betydning. Sensibilitetsundersøkelse må ofte gjøres med to ulike metoder, f.eks elektrisk test og kulde. APEXLOKATORER Det finnes en rekke apexlokatorer på markedet og disse har vært gjenstand for konstante forbedringer. APICAL CONSTRICTION Når den er slått på overfører lokatoren vekselstrøm av forskjellige frekvenser ut til filen, passerer vevet og til slutt når den opp til leppekroken via foramen apikale. Den elektriske motstand gjen- nom vevet er avhengig av strømfrekvensen. Når du kommer til periodontalspalten synker mot- standen og det er dette som ligger til grunn for målingen. Lokatoren registrerer forholdet mellom motstandene målt på ulike AC frekvenser. Den måles således ikke i absolutte tall, men i forhold til motstanden i en annen strømkrets som gjør at enheten fungerer uavhengig av kanalinnholdet og dette er det samme for alle andre vekselsstrømapparat. Tidligere anså man at apexlokatorer bare fungerte som et supplement til røntgenbilde, men i dag er det studier som viser at de registrerer riktig dybde bedre enn røntgen. Imidlertid må man ofte ha et røntgenbilde for å få informasjon om rotanatomien. FORDELER • Total rensedybde bestemmes med stor nøyaktighet • Mindre røntgeneksponering av pasienten • Selv tynne filer ned til ISO 06, som ikke ville vises på et røntgenbilde, er det mulig å bruke • Signaler tidlig i kanalen kan indikere mulige perforeringer, men kan også være en defekt ledning • Kan vise stiftperforasjoner • Raskere og enklere tilnærming enn ved røntgen ULEMPE • Ett røntgenbilde gir mer informasjon om rotkanalens anatomi, tilstedeværelse av flere kanaler, kurvatur i kanalen, etc. Foramen apikales lokalisering sammenfaller sjelden med radiografisk apex. Foramen apikales lokalisering sammenfaller sjelden med radiografisk apex. DIGITEST II – PULPATESTER Nye Digitest II er en elektronisk pulpatester der ergonomi møter pålitelighet. Digitest II tester tannens vitalitet nøyaktig og pasienten kjenner ingen ubehag under bruk. Pulpatesteren er ledningsfri som er optimalt for tannlegen. DIAGNOSTIKK • Designet for optimal ergonomi og enkel håndtering • Automatisk betjeningsknapp • Tre innstillinger for pulsnivå – langsom, medium og rask • Enheten husker foregående hastighet • Mikroprosessorer forsikrer korrekt måling hver gang • Enheten leveres med fire autoklaverbare sonder, posteriort, anteriort, samt 2 stk for tilgang under kronekanten Ark1 • Standard 9-volts batterier • 5 års garanti Digitest II D640E Digitest II Digital Pulpatester Komplett enhet med sonder D631GC Ground Clip, ny Touch-Proof 1 stk kr 349 D636 Precesion sonde 1 stk kr 412 D625 Sonde-set (1 lang & 1 kort) 2 stk kr 299 8 | SIDE 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no Kontakt for pris ( Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70