NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 38

ROTFYLLING For å skape en tett rotfylling, er det viktig at rotkanalen er riktig instrumentert med en apikal hylle å kondensere imot. Det finnes flere teknikker for rotfylling og flere materialer og metoder å velge mellom. ROTFYLLINGSTEKNIKKER Den vanligste metoden for rotfylling i Norge utføres som en lateral kondenseringsteknikk med guttaperka og sealer, sammen med en rekke hjelpepoints. En annen metode som begynner og få fotfeste i Norge er varm kondenseringsteknikk, med oppvarmet plugger for den apikale delen og varm guttaperka som back-fill av den koronale delen. Denne teknikken er spesielt god ved brede rotkanaler og ved uregelmessige rotkanalsformer. Mange nye filsystemer har også guttaperka pointen i størrelsene tilsvarende den siste filen du benytter. Denne teknikken kalles for singelpoint-teknikk. EndoSequence ROTFYLLING MED ENDOSEQUENCE BC SEALER OG BC POINTS. Nye rotfyllingsmaterialer har kommet i de senere år og ett eksempel på dette er Bioceram, EndoSequence BC sealer og BC points. Disse skaper nye metoder som for kjemisk binding mellom sealer og dentin og mellom sealer og den sentrale pointen (central peak). I motsetning til andre sealere med base og katalysator benytter BC Sealer fuktigheten som alltid er til stede i rotkanalen og dentin tubuli for å initiere herding av materialet. Materialet er hydrofilt og har høy røntgenkontrast. Det utvikles hydroksylapatitt ved herding samt kjemisk binding både til dentinet og de biokeramiske pointene som tilhører BC system. BC sealeren er antibakteriell under herdeperioden på grunn av høy pH og viser ingen krymping. BC points er overflatebehandlet med biokeramiske nanopartikler og disse er bundet til de tilsvarende partikler i sealeren ved herding, noe som gir en tett forsegling mel- lom sealer og points. En nylig publisert studie viser at BC Sealer sammen med BC points øker motstanden mot rotfraktur. EndoSequence BC RRM (Root Repair Material) har samme egenskaper som BC Sealer. Den er tilgjengelig i to varianter, samt kondenserbart kitt og i sprøyteform. Materialet er lett å påføre og er ideelt for tette forbindelser, rotsprek- ker, perforeringer, etc. Materialet er biokompatibelt, osteogen og på grunn av sin høye pH antibakteriell. Den brukes også til retrog- rade fyllinger. 38 | SIDE 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no ( Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70