NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 25

NYHET Ark1 MASKINELL INSTRUMENTERING CONNECT RESIPROC - VDW 1183000000 VDW Connect Drive endomotor Ledningsfri endomotor + Stativ til endomotor Kontakt for pris 1183000500 VDW Connect Drive Set Ledningsfri endomotor + Stativ til Ipad Mini Kontakt for pris 1185000550 VDW Connect Stativ til Ipad Mini Stativ til Ipad mini + 5 stk beskyttelsestrekk Kontakt for pris ---- VDW Connect Drive Komplett Set Ledningsfri endomotor + Ipad Mini m/stativ Kontakt for pris 1185000504 6:1 vinkelstykke, til endomotor 1 stk Kontakt for pris 1185000503 Beskyttelsestrekk, til endomotor 1185000507 Beskyttelsestrekk, til Ipad Mini Kontakt for pris X-Smart iQ ™ er en ledningsfri roterende- og reciprokerende Kontakt for pris endomotor som styres av en Apple iOS® applikasjon som er utviklet av DENTSPLY MAILLEFER. RECIPROC - VDW 1163025611 Reciproc VDW Silver endomotor + Filer System-kit: Endomotor + Reciproc fil-set 1163000000 Reciproc VDW Silver endomotor Komplett endomotor Kontakt for pris System-kit: Endomotor m/innebygget apexlokator + Reciproc fil-set Kontakt for pris 1173000000 Reciproc VDW Gold endomotor Komplett endomotor m/innebygget apexlokator Kontakt for pris 1107000514 Reciproc Lip-Clip 5 stk • Støtter deg gjennom hele den endodontiske behandlingen kr 913 1107000515 Reciproc File-Clip 2 stk • Forbereder din praksis for fremtiden Kontakt for pris DET ER EN KOMPLETT LØSNING UTVIKLET FOR Å: 1173025611 Reciproc VDW Gold endomotor + Filer Redefinerer endo opplevelsen. • Gi deg mer frihet under utformingen av rotkanaler X-SMART IQ - DENTSPLY kr 818 A10548 X-Smart IQ endomotor, Set Ark1 Ledningsfri endomotor inkl. vinkelstykke Kontakt for pris A10540 X-Smart IQ Basic Start-kit Ledningsfri endomotor + Ipad Mini m/cover Kontakt for pris Ledningsfri endomotor, Ipad Mini m/cover + WaveOne Gold, Proglider Kontakt for pris Ledningsfri endomotor, Ipad Mini m/cover + Protaper Next, Proglider Kontakt for pris A10541 MASKINELL INSTRUMENTERING X-Smart IQ WaveOne Gold Start-kit A10522 X-Smart IQ Protaper Next Start-kit CONNECT RESIPROC - VDW 1183000000 1183000500 A103200000000 1185000550 A103581000027 ---- A103561000027 1185000504 A103300000000 1185000503 VDW Connect Drive endomotor X-SMART PLUS - DENTSPLY VDW Connect Drive Set X-Smart Plus endomotor VDW Connect Stativ til Ipad Mini X-Smart Plus endomotor + WaveOne Gold-kit VDW Connect Drive Komplett Set X-Smart Plus endomotor + WaveOne-kit + Propex-Pixi apexlokator 6:1 vinkelstykke, til endomotor X-Smart Plus, 6:1 vinkelstykke Beskyttelsestrekk, til endomotor Universal Adapter AC Beskyttelsestrekk, til Ipad Mini Ledningsfri endomotor + Stativ til endomotor Kontakt for pris Ledningsfri endomotor + Stativ til Ipad Mini Komplett endomotor + stativ, lader og fotkontroll Stativ til Ipad + 5 stk WaveOne beskyttelsestrekk X-Smart Plus mini endomotor, Gold-filer, ProGlider, SDR kapsler Kontakt for for pris pris Kontakt Kontakt for for pris pris Kontakt Ledningsfri endomotor + Ipad Mini m/stativ X Smart Plus endomotor, WaveOne-filer, Proglider, SDR kapsler, Propex Pixi 1 stk apexlokator 1 stk Kontakt for pris Kontakt for pris Kontakt for pris Kontakt Kontakt for for pris pris 1 stk En motor som fungerer til flere forskjellige filsystemer. Håndstykke til endomotor 1 stk A103400000200 1185000507 A103400000300 A103400000400 1163025611 Stativ til håndstykke RECIPROC - VDW 1 stk Reciproc VDW Silver endomotor + Filer System-kit: Endomotor + Reciproc fil-set Dentsply Maillefer endomotor er X-Smart Plus, en liten motor som kan benyttes til HYFLEX FILER COLTENE 1163000000 Reciproc CM VDW Silver - endomotor Komplett endomotor flere forskjellige filsystemer. 6 stk, Eske 1173025611 Reciproc VDW Gold endomotor + Filer System-kit: Endomotor m/innebygget apexlokator + Reciproc fil-set 60011064 HyFlex CM File, Gold 21mm, Kit det reciprokerende 04/20, 04/25, 04/30, 04/40, 06/20, 08/25 1173000000 Reciproc VDW endomotor Komplett endomotor m/innebygget apexlokator Motoren har forhåndsinnstilt program for systemet WaveOne og 60011079 filsystemet HyFlex CM File, 25mm, Kit I tillegg er det seks 04/20, 04/30, 04/40, 06/20, 08/25 det roterende ProTaperNext. program”. I disse 1107000514 Reciproc Lip-Clip 5 ”åpne stk 04/25, 60018294 kan du HyFlex CM File, 31mm, og Kit dreiemoment slik 04/20, 04/25, 04/30, å 04/40, programmene, velge hastighet du ønsker arbei- 06/20, 08/25 1107000515 Reciproc File-Clip 2 stk selv de med. Dette tillater at motoren kan tilpasses ulike systemer. ENDOTOUCH - KERR X-SMART IQ - TC2 DENTSPLY Motorens fargeskjerm med enkle betjeningsknapper 815-9141 Endotouch endomotor A10548 X-Smart IQ TC2 endomotor, Set gjør den enkel å håndtere. Komplett ledningsfri endomotor, 1 stk Ledningsfri endomotor inkl. vinkelstykke X-Smart Plus har et oppladbart batteri og styres av en knapp på endomotoren. Det 815-9124 16:1 vinkelstykke, til EndoTouch TC2 1 Ledningsfri stk A10540 X-Smart IQ Basic Start-kit endomotor + Ipad Mini m/cover lille hode tilhørende vinkelstykket bidrar til et godt innblikk i arbeidsområdet når du A10541 X-Smart IQ WaveOne Gold Start-kit Ledningsfri endomotor, Ipad Mini m/cover + WaveOne Gold, Proglider arbeider med motoren. 2 099 Kontakt kr for pris Kontakt for pris kr 378 Kontakt for pris Kontakt for pris Kontakt for pris kr 779 Kontakt for pris kr kr 779 913 FLEXIBLE kr kr 779 818 iPAD PROTECTIVE CASE Kontakt Kontakt for for pris pris Kontakt Kontakt for for pris pris Kontakt for pris A10522 815-1500 TF ADAPTIVE - KERR X-Smart IQ Protaper Next Start-kit Elements endomotor Ledningsfri endomotor, Ipad Mini m/cover + Protaper Next, Proglider Komplett endomotor, 1 stk Kontakt for pris Kontakt for pris 815-1531 Elements + Filer X-SMART endomotor PLUS - DENTSPLY 8:1 vinkelstykke X-Smart Plus endomotor System-kit: Endomotor, TF Adaptive Filer, Guttaperka og Papirpoint Kontakt for pris 1 Komplett stk endomotor + stativ, lader og fotkontroll mikromotor m/kabel, 1 stk WaveOne Gold-filer, ProGlider, SDR kapsler X-Smart Plus endomotor, Kontakt Kontakt for for pris pris Kontakt Kontakt for for pris pris 1 X stk Smart Plus endomotor, WaveOne-filer, Proglider, SDR kapsler, Propex 1 Pixi stk apexlokator kr 1 296 Kontakt for pris kr 261 Kontakt for pris 815-9155 A103200000000 815-1510 A103581000027 815-1512 A103561000027 815-1515 A103300000000 A103400000200 A103400000300 1100000 A103400000400 1100002 AN iPAD MINI TM PROTECTIVE CASE DESIGNED FOR YOUR DEMANDING ENVIRONMENT Mikromotor, Håndstykke X-Smart Plus endomotor + WaveOne Gold-kit Fotpedal X-Smart Plus endomotor + WaveOne-kit + Propex-Pixi apexlokator Kabel X-Smart Plus, 6:1 vinkelstykke 1 stk Universal Adapter AC S5 ENDOMOTOR - SENDOLINE Håndstykke til endomotor S5 Endomotor + Filer 1 stk Stativ til håndstykke 6:1 Vinkelstykke HYFLEX CM FILER - COLTENE DENTAPORT - MORITA 6 stk, Eske MO6912 Dentaport TriAuto OTR, Set 60011064 HyFlex CM File, 21mm, Kit MO6907 Dentaport TriAuto OTR, Modul 60011079 HyFlex CM File, 25mm, Kit Bestill i vår webshop MO6905 Dentaport Motorenhet 60018294 HyFlex CM TriAuto, File, 31mm, Kit shop.unident.no MO6905-001 16:1 Vinkelstykke, til DP-TR2 enhet 8 MO6905-003 x4 ( TriAuto ZX mikromotor enhet, 800rpm ENDOTOUCH TC2 - KERR 1 stk System-kit: Endomotor + 2pk S5 filer 1 stk til S5 endomotor, 1 stk Reciprokerande motor inkl apexlokalisator 04/20, 04/25, 04/30, 04/40, 06/20, 08/25 DP-TR3-OTR, til DentaPort Root ZX for å få en motor med reciprokerende 04/20, 04/30, 04/40, 06/20, 08/25 Bestill bevegelse av vår 04/25, kundetjeneste til Dentaport komplett enhet, 1 stk (Morita) 04/20, 04/25, ZX 04/30, 04/40, 06/20, 08/25 Tlf: 33 1 03 57 70 stk til Dentaport ZX enhet, 1 stk kr 2 099 Kontakt for for pris pris Kontakt kr pris 378 Kontakt for Kontakt for pris kr 779 Kontakt for pris kr 779 Kontakt for kr pris 779 SIDE | 25 Kontakt for pris Kontakt for pris