NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 22

MASKINELL INSTRUMENTERING INSTRUMENTERING MED ROTERENDE FILSYSTEM De moderne maskinelle filenes form gjør at man preparerer den koronale delen av kanalen først, og gir den en konisk form. Det er viktig at man har utført sin kavumpreparasjon riktig, slik at du får en så rett innsettingsretning som mulig for NiTi filene. I de sterkt krummede rotkanaler kan det være nødvendig å kombinere håndfiler og maskinelle filer, f eks den såkalte kne-bøy og s-sving. Med noen maskinelle fil- system jobber man først med en børstende bevegelse for å forberede den koronale delen av kanalen og den apikale delen prepareres så med en lett «hakkespett» bevegelse. Filen skal aldri stå stille på ett punkt og på samme sted i kanalen, men må stadig være i en ned-opp bevegelse. Fjern filen, rens den så på en skumpute fuktet med litt skyllevæske samt se etter tegn på forvrengning, for eks en oppvridning av filen. Dersom tilfelle kast filen. En fil som roterer i en buet kanal utsettes for typer krefter: delvis flexspenning og delvis torsjonsmoment. Vanligvis tåler tynne filer mindre vridningspåkjenning, men mer flexspenning sammenlignet med kraftigere filer, grovere filer tolererer mer vridningspåkjenning men mindre flexspenning. Gjentatte flexspenninger fører til en gradvis herding av materi- alet og gjør det sprøtt. For at ikke materialtrettheten skal føre til frakturering må man ha kontroll over hvor mange ganger filene er brukt. Ved sterkt buede rotkanaler bør man vurdere å kaste filen helt etter førstegangs bruk. Materialtretthet øker risikoen for at bruker av filen benytter stor kraft for å tvinge filen videre ned i rotkanalen, som igjen fører til filfraktur. brudd av filen. For å redusere risikoen for vridningsfrakturer finnes det tilpassede vinkelstykker og motorer til de ulike filsystemer. INSTRUMENTERING MED RESIPROKERENDE FILSYSTEM Filsystemer med ett resiprokerende bevegelsesmønster arbeider med vekslende rotasjon. Filen jobber om hverandre med en skjærende og reverserende rotasjon hvor den gradvis beveger seg ned i rotkanalen. Dette skjer da den skjærende rotasjonen er høyere enn den motsatte. Disse filene benyttes sammen med tilhørende motor og filene er beregnet for engangsbruk. Dette gir en mer hygienisk praksis og reduserer risikoen for frakturering. Hver filstørrelse har en oppmålt grense for vridningspåkjen- ning som ikke kan overskrides, fordi dette fører til umiddelbart 1. Auswahl des passenden RECIPROC ® Instruments Ausgangsröntgenbild ENTSCHEIDUNG Kanal ist komplett Kanalen er fullt synlig Kanal ist Kanalen er teilweise delvis oder komplett unsichtbar eller helt skjult sichtbar Bred oder eller normal weiter mittlerer kanal Kanal Smal kanal enger Kanal Handinstrument 30 geht Håndinstrument ISO ISO 30 fungerer passivt* til arbeidslengde passiv* auf Arbeitslänge JA Ja  R50  NEI Nein  Handinstrument 20 funge- geht Håndinstrument ISO ISO 20 rer passivt* arbeidslengde passiv* auf til Arbeitslänge JA Ja  R40 NEI Nein  R25 R25 *Passiv bedeutet, dass das Instrument unter Anwendung von kleinen, sanften Rechts- und Links- drehungen ohne Bewegung med direkt Arbeitslänge geht. *Passivt betyr at instrumentet går feilende direkte til arbeidslengden en auf lett bevegelse. 22 | SIDE 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no ( 1  2 3 4 5 6 7 Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70