NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 16

30 15 10 08 A012D02104504 K-File Readysteel, 21mm, #40 25946 25962 25945 25928 25944 25960 K-File Readysteel, 21mm, #55 25927 25943 25mm A012D02105004 A012D02105504 45-80 Asst 821-3121 A012D02501004 45 40 K-File Readysteel, 21mm, #50 25959 08 06 kr 178 K-File Readysteel, 25mm, #08 kr 178 K-File Readysteel, 25mm, #10 kr 178 821-3125 821-3130 NiTi K-File, canals 21mm, and #55 their preparation with minimal kr 229 K-FLEX 4521060 FILER NiTi K-File, potential 21mm, #60 kr 229 for ledging and perforating. A012D02502504 K-File Readysteel, 25mm, #25 kr 40 178 62112 Ark1 21mm 06040 A012D02503504 A012D02101504 A012D02504004 06038 A012D02102004 06032 A012D03100804 A012D02104004 A012D03101004 06031 A012D02104504 A012D03101504 A012D02105004 06030 A012D03102004 A012D02105504 06029 A012D03102504 14133 A012D03103004 A012D02500604 A012D03103504 62252 A012D02500804 A012D03104004 A012D02501004 A012D03104504 A012D02501504 A012D03113004 A012D02502004 25mm 30mm kr 10 178 kr 178 kr 08 178 kr 178 K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 31mm, #45 #10 06112 K-File K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 31mm, #50 #15 K-File 06111 K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 31mm, #55 #20 K-File kr 06 178 kr 178 kr 178 06110 K-File Readysteel, 31mm, #25 25mm 14134 K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, 31mm, #06 #30 K-File 15-40 Asst kr 178 178 kr kr kr 178 178 K-File 31mm, 62253 62254 K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, #35 #08 K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, 31mm, #10 #40 K-File 821-2025 A012D02502504 Size A012D03190004 Handle A012D02503004 A012D03190104 Dark Brown A012D02503504 A012D03190204 A012D02504004 Orange A012D02504504 A012D03100604 A012D03100804 4521015 A012D03101004 K-File Readysteel, 25mm, #25 19mm 21mm 31mm, 25mm K-File #15-40 K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, #30 K-File Readysteel, Readysteel, 31mm, #45-80 22935 22936 25mm, 23465 K-File #35 K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, 31mm, #40 #90-140 K-File 22937 22938 23467 K-File Readysteel, 25mm, #45 NITI K-FILE - SENDOLINE 31mm 6 stk, Eske K-File Readysteel, 31mm, #06 21mm K-File Readysteel, 31mm, #08 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #15 K-File Readysteel, #10 NITI K-FILER NiTi K-File, 21mm, #20 4521020 A012D03101504 K-File Readysteel, 31mm, #15 4521025 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #25 A012D03102004 K-File Readysteel, #20 4521030 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #30 A012D03102504 K-File Readysteel, #25 En 4521035 K-fil som er spiralvridd, er sterkere enn NiTi K-File, 21mm, #35 A012D03103004 K-File Readysteel, 31mm, #30 noe som gir filen bedre fleksibilitet. 4521040 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #40 A012D03103504 K-File Readysteel, #35 4521045 A012D03104004 4521050 A012D03104504 4521055 A012D03113004 4521060 A012D03114004 A012D03190004 4525015 A012D03190104 4525020 A012D03190204 4525025 4525030 4525035 4525040 4525045 4521015 4525050 4521020 4525055 4521025 4525060 4521030 4521035 4521040 4521045 4521050 60120 4521055 15290 4521060 15294 62173 K-FLEX - KERR 15 80 62101 62170 6 stk, Eske 15-40 Asst 62118 62217 kr 178 178 kr kr 178 178 kr K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, 31mm, #15 #45 K-File K-File Readysteel, 31mm, #130 K-File Readysteel, 25mm, #20 25mm K-File Readysteel, 31mm, #15-40 NiTi K-File, 25mm, 31mm, #15 K-File Readysteel, #45-80 NiTi K-File, 25mm, 31mm, #20 K-File Readysteel, #90-140 NiTi K-File, 25mm, #25 NiTi K-File, #30 NITI K-FILE 25mm, - SENDOLINE NiTi K-File, 6 stk, Eske 25mm, #35 NiTi K-File, 25mm, #40 21mm NiTi NiTi K-File, K-File, 25mm, 21mm, #45 #15 NiTi NiTi K-File, K-File, 25mm, 21mm, #50 #20 NiTi NiTi K-File, K-File, 25mm, 21mm, #55 #25 NiTi K-File, K-File, 21mm, 25mm, #30 #60 NiTi NiTi K-File, 21mm, #35 K-FLEX - KERR NiTi K-File, 21mm, #40 6 stk, Eske 21mm, #45 NiTi K-File, 21mm NiTi K-File, 21mm, #50 K-Flex File, 21mm, 21mm, #55 #06 NiTi K-File, K-Flex File, 21mm, 21mm, #60 #08 NiTi K-File, 62613 NiTi K-File, 25mm, #60 of 6) 20 K-Flex Files (pkg 62453 Size 21mm 25mm 15 kr 229 10 62612 kr 229 62593 kr 229 K-Files (pkg of 6 Triple- Size 62588 15258 15170 15254 62449 62623 06026 80 70 06024 70 60 15334 15166 60120 15330 K-Flex File, 21mm, #06 50 15326 15162 15158 15242 kr 135 50 06021 50 15290 45 15322 K-Flex File, 21mm, #08 15154 15238 kr 135 06020 45 15294 40 15318 K-Flex File, 21mm, #10 15150 15234 40 06019 40 15146 15230 kr 135 45 Ark1 35 06016 35 35 15314 15250 60 06023 60 15246 55 06022 55 15298 K-Flex File, 21mm, #15 30 15310 15142 15226 kr 135 30 06015 30 15302 25 15306 K-Flex File, 21mm, #20 15138 15222 25 06014 25 kr kr 178 178 K-Flex File, 21mm, #30 10 15294 15130 15214 kr 178 15310 K-Flex File, 21mm, #25 15 15298 15218 21mm kr 178 25mm 15306 15134 kr 135 15126 15210 kr 135 15314 08 15290 K-Flex File, 21mm, #35 15122 15206 15318 821-4025 821-4030 kr 178 15322 K-Flex File, 15-40 21mm, #40 Asst 821-4021 60193 kr 135 kr 178 178 kr 60144 821-4125 821-4130 kr 178 178 17023 kr 17017 20 06 15302 60120 K-Flex File, 45-80 21mm, Asst #45 15326 K-Flex File, 21mm, #50 kr 178 15330 Triple-Flex Files (pkg of 6) K-Flex File, 21mm, #55 kr 178 kr kr 229 178 15334 K-Flex File, 21mm, #60 80 25941 60141 70 25940 K-Flex File, 21mm, #15-40 60142 60 25939 K-Flex File, 21mm, #45-60 25954 25970 Size 25mm kr 135 kr 135 kr 168 20 5 Sida 21mm 55 25938 06003 10 10 08 14127 08 06 62249 15-40 Asst 15-40 Asst 45-80 821-802 Asst 45-80 Asst 821-812 50 Ream Hedstrom Size Files kr 168 25mm 30mm 25957 25973 kr 168 25956 25972 kr 135 60 25955 25971 kr 168 55 Size 25937 25953 25969 45 25936 K-Flex File, 25mm, #08 25952 25968 kr 135 40 kr 178 kr 178 229 kr 15126 40 25935 K-Flex File, 25mm, #10 25951 25967 35 25933 K-Flex File, 25mm, #15 30 25932 25949 25965 kr 135 15130 25948 25964 kr 135 15134 25 25931 K-Flex File, 25mm, #20 25947 25963 kr 135 25962 kr 135 12784 20 12781 15 45 12778 10 12775 08 30 12772 06 12769 15-40 Asst 12766 25 20 15138 20 25930 K-Flex File, 25mm, #25 kr kr 229 178 kr 178 229 kr 15142 K-Flex File, 25mm, #30 10 25928 25945 25961 25944 25960 kr 135 15146 K-Flex File, 25mm, #35 08 25927 25943 25959 kr 135 K1 kr 178 kr kr 229 178 15150 Asst 821-3021 K-Flex File, 15-40 25mm, #40 821-3025 821-3030 K2 821-3125 821-3130 kr 135 15 25929 45-80 Asst 821-3121 15154 K-Flex File, 25mm, #45 kr kr 229 178 kr 229 15158 K-Flex File, 25mm, #50 Reamers (pkg of 6) kr 229 15162 25946 12790 30 12787 25 50 15122 kr kr 229 178 kr 178 229 kr 21mm 45 12796 40 12793 35 70 kr 178 229 kr 35 06005 20 06004 15 15 kr 168 25mm 15166 45 06040 K-Flex File, 25mm, #60 06132 kr 229 15170 kr 229 15174 K-Flex File, 25mm, #70 35 06034 kr kr 229 229 kr kr 229 229 30mm K-Flex File, 25mm, #80 30 06033 06126 kr 168 60165 25 06032 K-Flex File, 25mm, #15-40 06120 kr 135 15 06030 kr 168 06127 06112 62102 06 62101 15-40 Asst 62118 K-Flex File, 30mm, #06 kr 229 K-Flex File, 30mm, #08 kr 229 15214 Pathfinder CS (pkg of 6) K-Flex File, 30mm, #15 kr 229 kr kr 135 229 15218 K-Flex File, 30mm, #20 K1 Dark Brown 19mm 21mm 25mm 22935 22936 23465 kr 135 17023 15222 K2 Orange K-Flex File, 30mm, #25 22937 22938 23467 kr 135 Size Handle 14134 62253 62254 821-2025 kr 135 kr 135 Pathfinder (pkg of 6) kr 135 21mm kr 135 kr 135 4525015 NiTi K-File, 25mm, #15 kr 229 15234 K-Flex File, 30mm, #40 kr 135 4525020 NiTi K-File, 25mm, #20 kr 229 15238 K-Flex File, 30mm, #45 kr 168 4525025 NiTi K-File, 25mm, #25 kr 229 15242 K-Flex File, 30mm, #50 kr 168 4525030 NiTi K-File, 25mm, #30 kr 229 15246 K-Flex File, 30mm, #55 kr 168 4525035 NiTi K-File, 25mm, #35 kr 229 15250 K-Flex File, 30mm, #60 kr 168 4525040 NiTi K-File, 25mm, #40 kr 229 15254 K-Flex File, 30mm, #70 kr 168 4525045 NiTi K-File, 25mm, #45 kr 229 15258 K-Flex File, 30mm, #80 kr 168 4525050 NiTi K-File, 25mm, #50 kr 229 60189 K-Flex File, 30mm, #15-40 kr 135 4525055 NiTi K-File, 25mm, #55 kr 229 60190 K-Flex File, 30mm, #45-80 kr 168 4525060 NiTi K-File, 25mm, #60 kr 229 60191 K-Flex File, 30mm, #80-100 kr 240 Sida 5 8 K-FLEXOFILE READYSTEEL - DENTSPLY 6 stk, Blisterforpakning 25mm ( 62106 08 15206 62252 62108 kr 240 60193 06 25 kr 168 kr 229 15-40 Asst 821-2021 62109 62105 K-Flex File, 25mm, #80-100 10 06029 14133 62110 30 62104 K-Flex File, 25mm, #45-80 08 62112 35 10 60167 30mm 21mm 40 15 60166 06111 Size 20 kr kr 229 229 kr 229 229 kr 06110 K-Flex File, 21mm, #06 kr 135 K-Flex File, 21mm, #08 kr 135 Bestill i A012C02501504 vår webshop shop.unident.no A012C02502004 Bestill av vår kundetjeneste kr 149 Tlf: 33 03 57 70 kr 149 K-Flex File, 21mm, #10 kr 135 A012C02502504 K-FlexoFile Readysteel, 25mm, #25 kr 149 A012C02503004 K-FlexoFile Readysteel, 25mm, #30 kr 149 K-FlexoFile Readysteel, 25mm, #15 K-FlexoFile Readysteel, 25mm, #20 D Sterile K-Flex Fi kr 168 06131 06031 12810 Size kr 168 06038 20 12809 Pathfi 45-80 Asst kr 168 K-Flex File, 25mm, #55 Size 21mm 40 15 15-40 Asst kr 168 K-Flex File, 30mm, #35 15294 21mm Size 80 55 21mm K-Flex File, 30mm, #30 16 | SIDE 15290 15-40 Asst 45-80 Asst kr 229 15230 60120 08 06 kr 229 15226 21mm 20 kr 229 kr kr 135 229 kr 135 6 stk, Eske 25 kr 229 K-Flex File, 21mm, #10 25mm K-FLEX - KERR 35 30 30mm 62452 15174 70 40 kr 178 en vanlig K-fil kr 229 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #55 K-File Readysteel, #130 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #60 K-File Readysteel, #140 4525060 62614 45 kr 178 (pkg of 6) Pathfinder kr kr 229 178 kr kr 229 178 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #45 K-File Readysteel, #40 NiTi K-File, 21mm, 31mm, #50 K-File Readysteel, #45 kr 229 62102 62106 06120 K-File K-File Readysteel, Readysteel, 31mm, 21mm, #08 #40 62615 62591 62108 kr 20 178 62110 kr 178 178 kr 15 kr 178 kr 178 kr 229 62174 kr 25 178 kr 178 31mm K-File Readysteel, 21mm, #30 06126 K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 31mm, #35 #06 K-File 25mm 62104 62109 K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 25mm, #25 #45 K-File 06127 Kerr 4525020 K-Flex håndfiler har et tverrsnitt 25mm NiTi K-File, 25mm, #20 21mm Size 62592 K-File Readysteel, Readysteel, 21mm, 25mm, #20 #40 06131 K-File kr kr 178 178 kr 30 178 kr 178 50 Hedstrom Files (pkg of 60) NiTi K-File, Sterile 25mm, #15 kr 229 62105 kr 178 35 25mm som en romboide NiTi og K-File, er laget i rustfritt 25mm, #25 62201 4525025 50 stål. 4525030 Denne konfigurasjonen gir en flek- NiTi K-File, 25mm, #30 62200 sibel 4525035 fil med høyere styrke. 45 NiTi K-File, 25mm, #35 K-Flex filen er mer fleksibel enn 62198 4525040 NiTi K-File, 40 25mm, #40 62457 konvensjonelle endofiler i tilsvarende 62197 4525045 NiTi K-File, 35 25mm, #45 62456 størrelser, spesielt NiTi i størrelse ISO 30 4525050 K-File, 30 25mm, #50 62455 62190 og oppover. 4525055 NiTi K-File, 25mm, #55 62182 25 62454 K-File Readysteel, 25mm, #30 06132 K-File K-File Readysteel, Readysteel, 25mm, 21mm, #35 #15 Pathfinder CS (pkg of 6) A012D03114004 K-File Readysteel, 31mm, #140 K2 NiTi K-File, which 21mm, facilitates #50 kr 229 the negotiation of curved 4521055 21mm A012D02503004 NiTi K-File, size, 21mm, #45 kr 229 particularly in sizes #30 and above, 4521050 Size kr 178 15-40 Asst 821-2021 K1 NiTi K-File, than 21mm, #40 kr 229 conventional “K” files of comparable K-File Readysteel, 25mm, #20 A012D02103004 06033 A012D03100604 A012D02103504 10 11360 4521045 13292 A012D02502004 30 15 12810 NiTi K-File, sectional 21mm, #35 strength. K-Flex is more flexible kr 229 4521040 13291 Sterile 4525015 kr 178 K-Flex Files (pkg of 60) A012D02504504 A012D02102504 06034 25 45-80 Asst kr 178 kr 178 4521035 K-File Readysteel, 25mm, #15 35 20 11359 A012D02501504 Reamers (pkg of 6) Size 11344 4521030 12814 12809 kr 178 25961 K-File Readysteel, 25mm, #06 15-40 Asst A012D02500604 821-3021 821-3025 821-3030 A012D02500804 12766 15-40 Asst kr 15 178 K-File Readysteel, 21mm, #45 25929 Triple- stainle for fle flutes remov K-Flex the Size in 80 Triple- 70 resist 60 situat 55 25mm 17017