NO Endodonti Endodonti sortiment - Page 12

INSTRUMENTERING Målet for enhver endodontisk behandling er å fjerne mikroorganismer fra rotkanalen og skape grobunn for å lage en tett rotfylling. For å oppnå vellykkede behandlingsresultater kreves god teknikk og godt utstyr. Instrumenteringen er nå gjort hovedsakelig av mekaniske filsystemer for å skape en god utarbei- delse av rotkanalen. Instrumenteringen skjer vanligvis med nedgirede endohåndstykker, noe som hittil har vært den vanligste teknikken. Trenden og utviklingen går mot skarpere filer med større fleksibilitet, høyere styrke (M NiTi wire) og færre filer i rekkefølge. Det nye som har kommet er filsystemer som arbeider med en resiprokerende bevegelse, dvs. med vekslende dreieretning. Behandlingen begynner med en håndfil, for å sondere kanalene samt skape en såkalt glidebane som den maskinelle filen senere kan følge. Håndrensing bør skje i det minste opp til størrelse ISO 15, hvoretter dybden sikres av røntgen og/eller en apexlokator. HÅNDFILER Selv med maskinell instrumentering behøver filstativet ditt å suppleres med håndfiler. Håndfiler i rustfritt stål brukes primært til: • Å bestemme renselengden med røntgen eller apexlokator. • Innledende sondering og rensing opp til størrelse ISO 15 på ekstremt tynne kanaler for å skape en glidebane som de maskinelle filene kan følge. ”Tannen 16 ble behandlet for diagnostisering av apikal periodontitt. Tannen har en rotanatomi som er sammensatt. Primær undersøkt kanal med Kerr 10-fil, og deretter i hel lengde med Proglider. Deretter instrumentering med WaveOne Primary og til slutt ProTaper Next X2 og X3. Tannen ble rotfyllt med AH Plus og DeTrey GP points X-Long. Motor; X-Smart-Plus fra Dentsply ble benyttet.” OVERTANNLEGE ODONT. DR. JOHAN WARFVINGE • Sondering av kanalveggene for å detektere uregelmessigheter, har områder som ikke har blitt renset og mulige sidekanaler. 12 | SIDE 8 Bestill i vår webshop shop.unident.no ( Bestill av vår kundetjeneste Tlf: 33 03 57 70