NJK-nytt 7/2006

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 7/2006 Med den stämningsfulla bilden från de Holländska kanalerna tillönskar redaktionen alla läsare en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!