NJK-nytt 7/2005

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad Sommarminnen 7/2005 Bild: Jorma Rautapää Helt av en slump råkade två av klubbens klassikerbåtar - Utö-Kryssarna Amora med Sami Tammisto, fru Linda och barnena Tommi och Paulina samt Marlei med Leif Strandström, fru Marja-Leena och dotterdotter Milla Vahtila - en av de första dagarna i juli senaste sommar segla ut på Hangö Västra ungefär samtidigt. Tävlingsinstinkten vaknade och plötsligt var vi invecklade i en tidvis fräsig och tät kryssduell. Vi var mycket jämna och kom nu och då in i verklig närkamp, visserligen med gentlemannamässig högaktning av varandra. Båtarna var så jämna att man osökt kom att tänka på den gamla sanningen ” det är inte alltid den snabbaste båten som vinner utan den vars skeppare orkar hålla koncentrationen och tankeskärpan bäst”. Vi hade båda inlett vår sommarseglats, solen sken och vinden bjöd på god gång. Livet var skönt. Allt detta ledde till att vi ideligen ofrivilligt bytte ledarposition. Vid Järngrynnan skildes våra vägar. Amora styrde västerut mot Vänö och Jurmo. Marlei gick norrut förbi Högsåra och ut på Gullkrona Fjärd till Helsingholmen. Leif Strandström