NJK-nytt 6/2017 - Page 21

Sailing Center Season End seglades i perfekt höstväder NJK Sailing Centers Season End tävling ordnades den 21-22 oktober i perfekt höstväder. Tävlingen lockade hela 14 team och teamen delades in i två grupper för att tävlingsarrangemangen skulle gå smidigt. De tre bästa teamen från båda grupperna bildade nästa grupp och de andra sju teamen bildade den sista gruppen. Efter att tävlingskommittén hade arbetat hårt och pusslat ihop en massa matcher under veck­ oslutet blev det slutliga resultatet följande: 1. Degerlund, Antonia (Team Sköna Vibbisar) 2. Laaksonen, Marinella (Team L2 Match Racing) 3. Kukkonen, Susanna 4. Eriksson, Jon 5. Leivonen, Juuso 6. Rekonen, Matti 7. Tallberg, Georg 8. Knip, Matias 9. Niskanen, Ville-Veikko 10. Timonen, Janne 11. Skogman, Jassi 12. Papula, Niko 13. Jaakkola, Janne 14. Salonen, Karoliina Sailing Center har packat båtarna och grävt fram skidorna. Nu blir det en paus i seglandet men vi ses snart igen på havet! Disa Långström #MeToo I seglingskretsar har man varit tidigt ute. I det första numret av Frisk Bris år 1901 under rubriken: NÄR DAMERNA KAPPSEGLAR - Då arbetet med seglens sträckning, möjligen erfor- derlig refning samt skotning emellertid öfverskrider en dams krafter – endast två personer finnas ombord – har man i reglerna intagit bestämningen, att damerna få välja sig till biträde som matros en amatörseglare, men därjämte visligen härför uppställt som villkor, att denne ”gast” skall ha sin plats vid masten, att han ej får lämna platsen utom i trängande fall, att han ej får blicka akter­ut på rorgängesrskan för att ej störa henne och draga hennes uppmärksamhet från seglingen, samt att hvarje slag af kurtis, i blickar, ord eller gärningar, är stränge­ligen förbjuden. Dessa bestämningar äro säkerligen ej öfverflödiga, isynnerhet då rorgängerskan är en ung, varmblodig dam, sådana Kongens smukke by är så rik på, och gasten en rask glad yachtsman. Det var det då...