NJK-nytt 6/2017 - Page 2

Nyländska Jaktklubben
Kommodoren har ordet
2
NJK : s kansli : Kopparsundsgränden 9 , 00200 Helsingfors
Kansliets öppethållningstider : ti 12 – 18 on , to 12 – 16
Kontaktuppgifter : www . njk . fi e-post : kansliet @ njk . fi
Kansli : Cecilia Malmgren & Rasmus Björkvall ( 09 ) 675 007 kansliet @ njk . fi
Annonsförsäljning : Rasmus Björkvall 040-834 6868 material @ njk . fi
Sponsorering och företagsseglingar : John Bergman 040-539 3931 john . bergman @ njk . fi
Koordinator för junior- och träningsverksamheten , samt Sailing Center : Piu Nyberg 045-676 7765 piu . nyberg @ njk . fi
Chefstränare : Kasimir Johansson 040-526 4687 kasimir . johansson @ njk . fi
Hamnmästare Blekholmen : Sammy Lundberg 09-636 047 blekholmen @ njk . fi
Hamnmästare Björkholmen : Emil Castrén 045-185 0202 emil . castren @ njk . fi
Nattvakten 050-349 2343
Redovisning : markus . nyberg @ visma . com
Ansvarig utgivare : Informationskommittén Redaktör : Jyri Wilén Tryckning : WhyPrint Ombrytning : Christel Westerlund
NJK-nytt nr 1 / 2018 : - materialet in senast 14.2.2018 - utkommer vecka 9
Annonspriser :
1 / 1 sida
660 e
1 / 2 sida
330 e
1 / 4 sida
220 e
1 / 8 sida
160 e
Streamer
700 e / år
Sampostning 2000 e
Pärmbild : NJK : s vinnande lag i Seglingsligans sista deltävling : Robert Nyberg , Victor Silén , Mikki Hyryläinen och Christoffer Silén . Foto : Pepe Korteniemi .
Catarina och jag står i den svaga höstsolen på Hanaholmens simbrygga , med magnifik utsikt över Björkholmsfjärden . Vinden är svag , J80 : orna rör sig sakta på kryssen . När de faller av mot länsen , fylls spinnakrarna knappt . De får nog skära rejält på länsen för att spinnakern inte skall säcka ihop – tänker jag . Vi tittar på Sailing Centers säsongavslutningstävling en god stund , sen går vi till Hanaholmens trevliga café på en god kopp kaffe .
Säsongen 2017 är nu förbi , de flesta båtarna är lyfta . Nu gäller det att blicka framåt mot 2018 . Temat 2018 är ” En gemensam klubb ” och målet är att jobba med synergierna mellan de olika verksamheterna . Varje gång något ordnas skall flera kommittéer vara med , också oväntade samarbeten verksamheterna emellan välkomnas ! Idrott , långfärd och kulturarv har mycket att hämta av varandra , klubbmedlemmar i alla åldrar skall mötas och trivas .
Trots att jag inte ens åldersmässigt platsar bland Gubbseglarna , hade jag nöjet att få delta i deras månadslunch för en dryg månad sedan . Jag berättade om klubbens verksamhet och framtidsplaner och betonade att just verksamheten står i fokus . NJK : s ställning som den tongivande segelföreningen skapas genom en aktiv och mångsidig verksamhet . Ibland får jag höra att någon verksamhet borde betonas eller någon annan verksamhet borde köras ned , speciellt då vi är i budgetstider och de olika verksamheterna tävlar om klubbens anspråkslösa driftsresurser , men dessa initiativ finner jag föga fruktsamma . I stället borde varje funktionär fundera på hur man ytterligare kunde vitalisera verksamheten , hitta synergier och vara nyskapande . Det handlar sällan om pengar och utrustning , snarare om inkluderande , inte exkluderande funktionärsinsatser . Jag hävdar att en mångsidigare segelföreningsverksamhet än den vi driver , finns inte i Finland . Klubben är vad de frivilliga gör den till . Som jag tidigare skrivit är min dröm och strävan att vi hade 200 frivilliga aktiva funktionärer istället för 100 , men det förutsätter en välkomnande och inkluderande attityd bland oss nu aktiva .
På höstmötet presenterades verksamheten kommitté för kommitté . Hoppas många var på plats och tog del av mötet . Inom styrelsen skedde sedvanliga årsbaserade förändringar . Jag vill tacka Andreas Stenius , Jolle Blässar och Jessica Silén för deras idoga insatser i styrelsen och hälsa
Camilla Cedercreutz , Disa Långström och Johan Gräsbeck välkomna i styrelsen , med nya idéer och ny energi . Det gläder mig särskilt att både jämlikheten och medelåldern i styrelsen utvecklas positivt genom de nya medlemmarna . NJK är en av få riktigt gamla och anrika föreningar i Finland , där största delen av styrelsemedlemmarna är aktiva i arbets- och affärslivet . Våra medlemmar sitter på ett mycket mångsidigt kunnande och rigid erfarenhet . Det är ett privilegium att få jobba med en sådan styrelse .
Jag har också glädjen att berätta att klubben emottagit två mycket generösa donationer , den ena av Cajken , Classe och Tusse Tallberg för internationell kappseglingsverksamhet och den andra av familjen Hans Drakenberg i Stockholm för vårt framtida nya klubbhus . Tusen tack säger vi unisont !
Gällande klubbens medelanskaffning har vi under sensommaren och hösten letat efter nya krafter sedan John Bergman tackat för sig efter Damernas Match Racing VM . John och Rasmus har under hösten jobbat med medelanskaffningen kontinuerligt , tills en ny huvudansvarig medelanskaffare rekryterats . I början av november fick vi glädjebudet att de kan tänka sig att tillsammans jobba vidare på det , vilket är i klubbens största intresse . Vänligen kontakta även i fortsättningen John eller Rasmus om ni funderar på kommersiellt samarbete med klubben .
Sist men inte minst : Det orange metrotåget för dig nu bekvämt till Björkholmen . Detta är toppen för oss alla , men mest av allt för nuvarande och kommande juniorer , från Mattby till östra Helsingfors . Fundera två gånger innan du tar bilen , om du inte skall transportera annat än människor . Det är max fem minuters promenadväg från stationen till klubbhuset eller omklädningsrummen !
Mats Welin , kommodor