NJK-nytt 6/2017 - Page 13

Välkommen med på NJK:s öppna fysträningar! NJK:s fysträningar är öppna för alla klubbens juniorer och ungdomar, även de som inte aktivt tränar i seglings­grupperna. Träningarna passar bra som fysträning för seglare, som komplement till andra grenars träning eller som en rolig hobby i sig. Juniorernas Supersöndagar 2017–2018, öppna för alla klubbens juniormedlemmar! Höstens träningar fortsätter ända till jul. Vårens fysträ­ ningar börjar i januari och fortsätter ända till påsken. Kom med redan på nästa träning! Träningarna innehåller lekar, bollspel, muskelträning mm. Innehållet anpassas enligt deltagarnas ålder för att bäst stöda deras utveckling. Nedan finns tränings­ utbudet listat med riktgivande åldersrekommendation. Om du vill höra mera om fysträningarna, kontakta NJK:s chefstränare Kasimir Johansson tfn 040 526 46 87. För 8-11 åringar erbjuds:  Måndagar 17.00–18.00 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal. Som tränare fungerar bl.a. Victor Silén och Kasimir Johansson Träningsavgift fram till jul: 50€. Anmälning och betal­ ning görs via betalknapp på: ”Vind och Vatten fysträning fram till jul.” http://www.njk.fi/traning/anmalan-och- betalning-traningsgrupperna-hosten-2017/ För 12-17 åringar erbjuds:  Måndagar 17.30–19.00 fysträning i Drumsö kyrkas gymnastiksal.  Tisdagar 19.00–20.00 fysträningar på Malmgatan 3 i Kampen.  Onsdagar 17.15–18.45 fysträning ute med start från NJK kl. 17.15. Träningen är ett samarbete med ESF och på träningen deltar även seglare från Esbo Segelförening. Som tränare fungerar bl.a. Victor Silén och Kasimir Johansson. Träningsavgift fram till jul: 100€. Anmälning och betalning görs via betalknapp på: ”Zoom8 fysträningar, fram till jul”. http://www.njk.fi/traning/anmalan-och- betalning-traningsgrupperna-hosten-2017/ Träningsavgifterna är subventionerade av NJK och är under självkostnadspris. Mera information om fysträningarna finns på adressen http://www.njk.fi/traning/fysisk-traning/. Seglingssäsongen börjar lida mot sitt slut, men verk­ samheten fortsätter! Juniorernas supersöndagar, som ifjol var mycket populära och fick väldigt bra feedback, har kört igång för denna höst och fortsätter ända till våren. Tanken bakom supersöndagarna är att hjälpa klubbens juniormedlemmar att lära känna varandra, men också bevara den fina gemenskap som redan ska­ pats under läger, skolor och i träningsgrupperna. Första supersöndagen ordnades 19.11 i Esbo Super­ park och följande i samband med NJK:s familjejulfest i mitten av december. Programmet börjar normalt kl. 16 (december supersöndag ett undantag), stället varierar från gång till gång. Säsongen 2017–2018 ser programmet ut som följande:  19.11.2017 kl. 16 Superpark, Esbo  17.12.2017 i samband med Familjejulfest (exakt tid meddelas på webben)  21.1.2018 kl. 16 Huimala, Konala  11.2.2018 kl. 16 Pulkabacke i Svedängen med hela familjen! (preliminärt)  18.3.2018 kl. 16 Superpark, Vanda (preliminärt) OBS! Varje deltagare betalar sin egen eventuella inträ­ desavgift. Anmälning sker per e-post till junior@njk.fi. Har ni några önskemål eller frågor gällande supersönda­ garna, kontakta gärna Piu Nyberg på samma adress. Mera information om Supersöndagarna finns på adressen http://www.njk.fi/traning/supersondagar- 2017-2018/. Alla klubbens juniormedlemmar är varmt välkomna med! 13