NJK-nytt 6/2017 - Page 12

Juniorer

NJK : s träningsgrupper 2018

Uppbyggnaden av NJK : s träningsgrupper kommer att genomgå en liten förändring inför säsongen 2018 .
12
Nybörjargruppen Ankorna för 4 – 7 åringar , kommer att fortsätta säsongen 2018 . På Ankornas träningar bekantar man sig med båtarna och lär sig grunderna inom segling . Träningstiden kommer dock att ändra inför nästa säsong . Ankorna kommer att segla på onsdagar , samtidigt med de andra träningsgrupperna . Efter Ankorna blir det ett naturligt steg att fortsätta till den nya Optimistgruppen .
I Optimistgruppen seglar 8 – 15 åringar . Optimistgrupperna , som tidigare hette Vind och Vatten samt Kadett-Ranking , har sammanslagits till en grupp som kalllas ” Optimistgruppen ”. Gruppen kommer att bestå av olika nivåers seglare . En del har just börjat segla medan några redan har deltagit i tävlingar . Optimistgruppen delas på träningarna in i olika nivågrupper enligt seglarnas kunskapsnivå . Gruppen erbjuder lämplig träning för alla sina seglare och sporrar seglarna att delta i NJK : s interna klubbkappseglingar samt kadett- och utmanartävlingar som ordnas av andra klubbar i huvudstadsregionen .
Zoom8-gruppen ser i det stora hela ut som under den gångna säsongen . NJK erbjuder träning för ivriga Zoom8 -seglare från alla klubbar och olika nivåer i åldern 10 – 18 år . I kalendern ingår veckoträningar , lägerdagar och några tävlingar . Många av NJK : s framgångsrika seglare har under åren kommit via NJK : s Zoom8-grupp . Man kan bra komma med också som nybörjare . Zoom8 -seglarna på NJK erbjuds ett gediget träningsprogram med kunniga tränare , som kommer att vara bland annat Victor Silén och Kasimir Johansson .
Laser-gruppen kommer att fortsätta sin verksamhet säsongen 2018 . Laser kan seglas med tre olika riggar 4.7 , Radial och Standard beroende på seglingskun­ skap och storlek . NJK erbjuder träning för Laserseglare på olika nivåer och som gruppens tränare fungerar bl . a . Mikael Hyryläinen och Kasimir Johansson
29er träningarna fortsätter igen säsongen 2018 . Klubben erbjuder 29 : er seglare högklassig träning på olika nivåer genom bland annat ett samarbete mellan Silén Brothers Coaching och NJK . Som tränare fungerar bl . a . Victor Silén och Kasimir Johansson .
Säsongen 2018 erbjuder NJK dessutom träning i flerpersoners båtar för klubbens juniorer och ungdomar . Det tränas i klubbens RS-Vision och 606 : or . Träningen kommer att vara integrerad som en del av träningspaketen i Zoom8 , Laser och 29er . Även seglare som inte annars tränar med träningsgrupperna får gärna delta på kölbåtsträningen genom att kontakta NJK : s chefstränare Kasimir Johansson . Via kölbåtssegling öppnar det sig nya möjligheter inom segling . En del av seglarna kan kommande år delta i 5-klubbsregattan som är en tävling som seglas mellan de kungliga segelföreningarna ( KDY , KSSS , GKSS , KNS ) i Norden utökat med NJK och NAS . Tävlingen seglas 2018 i Danmark och vanligtvis används någon kölbåt som tävlingsbåt . C55 , J70 , J80 , Yngling är exempel på båtar som använts tidigare år . NJK : s lag till nästa års Femklubbsregatta tas ut på våren 2018 .
NJK Sailing Center erbjuder träningar för dem som vill segla större kölbåtar . Centret har både 606 , J80 och SM40-båtar till sitt förfogande . Centret erbjuder träningar för seglare både på nybörjar nivå och mera avancerad nivå . Till skillnad från de andra träningsgrupperna på NJK är centrets huvudspråk engelska .
Piu Nyberg
Mera information on träningsverk samheten säsongen 2018 finns på adressen http :// www . njk . fi / traning / traningsgrup perna-2018 /