NJK-nytt 6/2017 - Page 10

Cajken, Classe & Tusse fonden En grupp på fyra medlemmar, Classe och Tusse Tallberg, samt klubbens kommodor och skattmästare, besluter själv­ ständigt om utdelningen. Fonden tar inte emot några ansökningar. Med starbåten ”Escargot” vann Cajken flera FM-medaljer på 60-talet Det var på den tiden då masten ännu var av trä. Caj­ ken gastade också på drake och hade snudd på olympiskt uppdrag 1968 i Acapulco. Då NJK bosatte sig på Björkholmen, i början av 80-talet, var det vicekommodor Cajken som tog huvudansvaret för planeringen och byg­ gandet av det, för den tiden, moderna röda klubbhuset. Efter avslutad kappseglingskar­ riär ägnade Cajken åratal åt anordnandet av nationella och internationella seglingar. Det är väl bara Zacca Zachariassen som slår honom som kappseglingsarrangör. I dag träffar vi Cajken på klubbens möten och Gubbseglarnas träffar. Georg ”Tusse” Tallberg Tusses största seglingsmerit är deltagande i de olympiska seglingarna i Tallinn 1980. Som gast höll han ordning på skepparen Jouko Lindgren och tillsammans kvitte­ rade de ut en bronsmedalj i 470-klassen. Därefter fortsatte seglingskarriären i ett otal båtklasser. Något slut på denna kar­ riär står inte att skönja. Zacca och Tusse introducerade Match Racing på NJK. Inte minst Tusses satsningar på J80 och J70 har gett vingar åt MR. På senare tid har också lagseglingen fått sig ett rejält uppsving. Tusse har lett NJK:s lag i Seglingsligan un­ der tre år. Framgångarna har under dessa tre år varit många. Vi hoppas alla att det förblir så. 10 Fonden understöder främst elitkappseglare i NJK-lag som representerar klubben i in­ ternationella tävlingar klub­ bar emellan. Sådana är t.ex. Seglingsligans internationella finaler (se artikeln om Seg­ lingsligan), ICOYC kappseg­ lingar och Inv