NJK-nytt 6/2006

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 6/2006 NJK-eskadern till Pärnu Yaht-Klubis 100-årsjubileum Under vintern hade de av eskadern intresserade båtlagen kommit överens om att starta i Haapsalu den 10 juli. Dagarna innan startade båtarna från olika hamnar i södra Finland. s/y Jolinda (Bernadette Fougstedt) och s/y Najan (Jancka Lindblad) startade från Munckshamn, via Jussarö tull till Haapsalu. Färden över Finska viken gick i gassande sol och bleke! Tyvärr blev det inte mycket seglande, trots att det lovats vind för eftermiddagen. Då mörkret lagt sig konstaterade vi att ljusfyrarna etc. vid Haapsalu syntes bra. Till Haapsalu tull anlände vi klockan 01 på natten. s/y Ronja (Lasse Riska) hade anlänt till tullen från Hangö lite tidigare på kvällen och s/y Zixac (Rolf Zachariassen) anlände vid soluppgången. På morgonen efter tullformaliteterna flyttade vi oss till Haapsalu hamn. Där låg redan s/y Friendship (Hilding Mattsson) så nu var hela eskadern på plats. Ett par båtar hade tidigare annullerat sitt deltagande. Vi tillbringade en dag i den olidligt heta men förtjusande Haapsalu. På kvällen hade vi ”skepparträff” i Najans sittbrunn, hela 13 personer. Vi beslöt att följande dag segla till Orissaari på Saarenmaa. Det blev en fin seglats i ställvis HÅRD vind men allt gick fint. T.o.m. inseglingen till Orissaari klarade vi utan grundstötning, trots att ekot visade att vi endast hade någon decimeter vatten under kölen de sista tre sjömilen. Följande dag drog eskadern vidare till Kihnu, en stor ö vid inloppet till Pärnuviken. Fin hamn med nya bryggor! Vi gick en ca 3 km:s promenad till öns centrum. Där hittade vi en lanthandel, en pub med mat, ett intressant museum, en kyrkogård samt en kyrka. Så var det dags att segla till Pärnu och fira Pärnu Yaht-Klubis 100-årsfest. Vi hade en fin vind som förde oss in i Pärnuviken mitt bland tävlande båtar som just startat i den smala rännan vid hamnen! Arrangemangen i Pärnu var det litet si och så med. Trots löftet om bryggplatser rymdes inte alla vid bryggan, två av våra båtar fick förtöja i andra ledet och dessutom låg eskadern utspridd i hamnen. I dagarna tre pågick festligheterna med starter, målgångar, prisutdelningar, kulturprogram för gästerna = spelemän som spelade och sjöng visor med anknytning till regattan osv. Varje kväll var det också ett band som spelade svängig musik inpå småtimmarna! Öltält och gatukök fanns det tillräckligt av. forts. sidan 16