NJK-nytt 4/2018 - Page 4

NJK rekryterar tränare för säsongen 2019 NJK söker ansvarstränare och hjälptränare för träningsgrupperna säsongen 2019. Tränare rekry­teras för följande grupper: Ankorna, hjälptränare Ankorna är nybörjargruppen för de 4–7 åringar som vill bekanta sig med segling. På träningarna lär man sig grunderna inom segling och vänjer sig vid att vara i båt. Som båtar används optimistjollar och NJK:s RS-Vision båtar. Från Ankorna är det ett naturligt steg att flytta till Optimistgruppen då man lärt sig grun- derna. Ankorna seglar på torsdagar. Optimistgruppen, ansvarstränare och hjälptränare I Optimistgruppen seglar 8–15 åringar. Grup- pen kommer att bestå av olika nivåers segla- re. En del har just börjat segla medan några redan har deltagit i tävlingar. Optimistgrup- pen delas ibland på träningarna in i två nivå­ grupper enligt seglarnas kunskapsnivå och rådan­de vindförhållanden. Zoom8-gruppen, ansvarstränare och hjälptränare I Zoom8-gruppen seglar 10–16 skaps­ åringar med olika kun­ nivå. Zoom8-gruppen seglar på måndagar, ons­ dagar och torsdagar tillsammans med Laser-gruppen. Gruppen seglar i första hand optimistjolle. En del av träningarna kan seglas i klubbens RS-vision båtar. Optimistgruppen seglar på måndagar, onsdagar och torsdagar. Har du intresse att jobba som tränare hos oss? Skicka in ansökan till junior@njk.fi senast den 15.1.2019. Ifall du känner någon som kunde vara intresserad, berätta gärna vidare! Har du frågor, skicka e-post till junior@njk.fi eller piu.nyberg@njk.fi.