NJK-nytt 4/2018 - Page 24

 Långfärder sommaren 2019 Sommaren 2019 blir full av intressanta långfärdsmöjligheter. Börja planera den kommande sommaren redan nu, du undviker dubbelbokningar och har möjlighet att delta i många spännande evenemang. Kajholmen 100 år. Vikingaträffen 2019 i Stockholms skärgård Lördagen den 15 juni på Kajholmen 18 juli till 21 juli Programmet för 100 års jubileet blir snart klart. Vi har program för hela dagen. Om du kommer fram senare garanteras att programmet fortsätter ännu långt fram på kvällen. Klubben ordnar med transport till och från Kajholmen om du inte kommer med egen båt. Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) bjuder in till Vikinga­ träff i Saltsjöbaden och Sandhamn (Lökholmen/ Telegraf­holmen) kommande sommar 2019. Start torsdag den 18 juli i Saltsjöbaden (Stockholm), och mycket program på Djurgården. Segling till Sandhamn där vi har program samt med traditionell avslutningsmiddag på Sandhamns seglarhotell söndagen den 21 juli. KSSS har gjort upp ett mycket digert program för Vikinga­ träffen. Ett fokus är den yngre besättning som har ett in- tressant program upplagt. Allt börjar i Saltsjöbaden den 18 juli med en invigningsceremoni och en gemensam middag på Grand Hotell Saltsjöbaden. Paviljongsegling i västerled 28 juni till 3 juli 24 Nästa sommar seglar vi i västerled. Efter en gemensam middag på Blekholmen freda- gen den 28 juni, besöker vi de västnyländ- ska segelpaviljongerna, Pentala, Barösund, Ekenäs och Hangö. Vi fortsätter sedan till Ramsskär södra vägen om vädret tillåter. Långfärds info på Björkholmen 24 januari kl. 18:00 Mera om Paviljongsegling och Vikingaträffen vid ett info tillfälle på Björkholmen torsdagen den 24 januari kl. 18:00. Vi går igenom evenemangen och hur man kan delta. Be- rättar om tillfartssegling, seglingsrutter och hamnar på vägen. Meddela ert intresse att delta till Jan Hörhammer (jan.horhammer@njk.fi), eller per telefon 0400 453 797. Boka in nästa sommars paviljongsegling 28.6–3.7 redan nu! Nästa sommar följer, såsom utlovat, fort­ sättning på den nya traditionen som in­ leddes med segling i österled. Nästa sommar står västerled på program- met: vi inleder med en gemensam mid- dag på Blekholmen fredagen den 28 juni, sedan besöker vi de västnyländska segel- paviljongerna. Vi stannar bl.a. i Hangö, vårt mål är att komma till Ramsskär södra vägen, rakt genom stenåkern med hand- fast guidning för dem som inte tagit rut- ten tidigare. Ramsskär räknar vi med att angöra torsdagen den 3 juli. Paviljong­ seglingen avslutas med sommar­träff på Ramsskär 3 eller 4 juli. Därifrån är det fritt fram mot Skär- gårdshavet, Baltic Jazz i Dalsbruk, eller andra trevliga begivenheter som t.ex. Vikingaträffen, som nästa sommar äger rum i seglarparadisen Saltsjöbaden och Sandhamn, i KSSS regi. Inbjudan till paviljongseglingen kom- mer att gå ut även till medlemmarna i de broderföreningar vi besöker under seg- latsen, så vi ser fram emot, inte endast fin segling, utan också angenäma sociala sammanträffanden. Håll utkik efter mera info. Frågor be- svaras och önskemål tas emot av under- tecknad. Anmälning öppnas strax efter nyår 2019. Gustav Hafrén S/Y Furioso