NJK-nytt 4/2018 - Page 16

16 Seglingsligan är en inhemsk kappseglingsserie mellan segelklubbar, som år 2018 bestod av tre två dagars deltävlingar. Seglingsligan seglades i J-70. Arrangörerna ser till att det finns tillräckligt med båtar, klubbarna behöver inte ha egna båtar. Seglingen sker på korta, cirka 10-15 minuters fleet-race banor. NJK hade ett team på alla tre deltävling- ar och även ett ungdomsteam på två av deltävlingarna. Deltävlingarna ordnades i Mariehamn 15-17.6, i Vasa 20-22.7 och i Helsingfors under Flytande båtmässan 17- 19.8. George ”Tusse” Tallberg skeppade i Mariehamn och Vasa, medan Fredrik Marke­lin fungerade som skeppare under den sista deltävlingen. I Mariehamn var alltså Tusse Tallberg skeppare, och som gaster hade han un- dertecknad, Joni Eriksson och Emilia Winqvist. Alla starter, 15 starter per lag, kunde genomföras. Det var främst lätta vindar, men spännande var det ändå. I Mariehamn hade vi många bra starter och vann flera av dem. Seglingen blev ändå lite ojämn och vår slutliga placering var sjunde. Evenemanget i Mariehamn var jättebra arrangerat, och vi togs väl om- hand med både mellanmål och lunch. I Vasa hade Tusse undertecknad, Arthur Therman och Lisa Gerkman som gaster. I Vasa blev det mycket väntande, först väntade vi på vind och sedan vän- tade vi på att stormen och åskan skulle blåsa förbi. Alla team seglade endast sex starter var. Vinden varierade mycket och vi hade en del starter i riktigt lätta vin- dar och några i hårdare vindar. Det gjor- de det svårt för oss att hitta rätt tak- tik, vilket ledde till att våra placeringar varierade mycket. Vår slutliga placering var sjätte. I Helsingfors bestod NJK:s team av Fredrik Markelin, undertecknad, Oscar Silén och Victor Silén. Det blåste ganska hårt båda dagarna och alla team seglade elva starter. Teamet fungerade bra och vi hade bra båtfart. Sex vinster på elva starter gav oss en andra placering efter Åländska Segel­sällskapet i denna deltäv- lingen. Andra placeringen lyfte NJK:s team i slutresultaten till en fjärde plats, efter Åländska Segelsällskapet, Wasa Segelför- ening och Mariehamns Seglarförening. Seglings- ligan Varierande framgång för NJK i Seglingsligan