NJK-nytt 4/2018 - Page 12

Juniorernas Supersöndagar 2019 NJK:s juniorverksamhet är aktiv också utanför seglingssäsongen! Juniorer 2019 Juniorernas supersöndagar, som varit omtyckta och fått bra feedback, börjar på hösten då seglingssäsongen tagit slut och fortsätter ända till våren. Tanken bakom supersöndagarna är att hjälpa klubbens juniorer att lära känna varandra, men också bevara den fina gemenskap som skapats under seglingsläger och på vecko­ träningarna. Säsongen 2019 ser programmet ut som följande: ● 20.1.2019 Irti Maasta (nyhet!) ● 10.2.2019 Superpark OBS. Varje deltagare betalar sin egen eventuella inträdesavgift. ​ era info får du på adressen www.njk.fi/traning/supersondagar-2018-2019/ eller M genom att kontakta junior@njk.fi. Välkommen med! Juniorernas fysträningar 2019 Att hålla igång är viktigt för barn och ung­domar. Vi på NJK vill därför erbjuda våra juniorer träning också utanför seglings­säsongen. Håll din kondition uppe och träffa dina kompisar, häng med på våra fysik­ träningar! Mera information får du på adressen www.njk.fi/traning/fysisk-traning/ eller genom att kontakta junior@njk.fi. Infotillfälle för juniorer och föräldrar 28.1.2019 Måndagen den 28.1.2019 ordnar vi ett infotillfälle då vi går igenom upp­lägget för 2019, träningar, tävlingar och andra evenemang. Under infotillfället delas också ut material som gäller förhands­ anmälning till lägren sommaren 2019. Vi berättar också om träningar för vux- na som ordnas av NJK Sailing Center. Välkommen på infotillfälle Måndagen 28.1.2019 kl. 18.00 NJK Björkholmen Seglingsläger för juniorer 2019 Juniorernas seglingsläger fortsätter säsongen 2019 och ordnas följande datum: Seglingsläger 1: 3-7.6.2019 Seglingsläger 2: 10-14.6.2019 Ankornas seglingsläger: 17-19.6.2019 Kappseglingslägret: 17-19.6.2019 Kajholmslägret: 5-10.8.2019 Observera att anmälningen till sommarens läger öppnas i början av februari. För dem som vill an­mäla sig i förväg rekommenderar vi att delta i info­till­fället 28.1 på Björk­holmen. Piu Nyberg