NJK-nytt 4/2017

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Vi finns även på www.njk.fi i detta nummer : 6, 8 Klubbevenemang 10 NJK:s seglingsskolor 12-13 Kajholmslägret 18-19 Vindöträff 20-21 ICOYC-eskadern 4/2017