NJK-nytt 4/2011

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1861-2011 • 150 ÅR 4/2011 NAS eskadern ................ s. 9 Vikingaträffen 2011 ....... s. 11 6 mR VM ...................... s. 15 Medlemsweekenden ........ s. 19