NJK-nytt 4/2009

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 4/2009 Framgångsrik Challengesommar 2009....... s. 4 NJK Blekholmen goes St. Tropez ............. s. 11 Jollesegling efter 20 års paus ................ s. 12 Seglingsskolan och Kajholmslägret 2009 . . s. 15 .