NJK-nytt 4/2007

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2007 Foto: Susanne Kuusansalo Harken Vårregatta Kappseglingssäsongen i jolleklasserna startar traditionellt med Björkholmens vårregatta i början av maj. Detta år har tävlingen fått ny sponsor och heter numera Harken Vårregatta. Regattan lockade i år över 100 båtlag, vilket innebär en betydande tillväxt från tidigare år. Detta var delvis tack vare att inga konkurrerande evenemang ägde rum samma veckoslut, samt att FSF utnämnt regattan som uttagning för somma­ rens Junior VM i Laser och 29er klasserna. Det var faktiskt riktigt trångt på Björkholmen då alla dessa jollar låg på kajen före kappseglingen. Då även vädret var bra under hela veckoslutet blev det en mycket lyckad regatta. Resultaten hit­ tas på www.njk.fi Mera kappseglingsnytt på sid. 4