NJK-nytt 3/2012

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 3/2012 Henri Lloyd Cup ....................... s. 6 Harken Cup Vårregattan ............. s. 7 Junior happening på Blekholmen .. s. 10 Laserseglare på Europaturné ....... s. 11