NJK-nytt 3/2010 - Page 9

ÖPPNA EUROPAMÄSTERSKAPEN I OLYMPIAKLASSERNA 2011 Förberedelserna för EC 2011 är i full fart. Uppskattningsvis ca 900 båtar kommer i juli 2011 att synas på vattnen utanför Helsingfors. Det är nu bekräftat, att alla de olympiska klasserna utom segelbrädena är med, det vill säga Star, 470 herrar, damer, 49er, Finn, Laser standard och Laser Radial samt Match Racing damer. Vi räknar med att ett rätt stort antal utomeuropeiska seglare också kommer att delta eftersom de flesta av världens toppseglare är i Europa på Kieler Woche i slutet av juni och sedan skall vara på förOS i Weymouth i början av augusti. framför sig har organisationskommittén under Kurt Lönnqvists engagerade ledning ytterligare massor av jobb. att vara i bruk. Finalseglingarna seglas på C-banan inom synhåll från Ärtholmen och klubbarna HSS och SPS. Det är glädjande, att organisationskommittén har lyckats etablera ett nära samarbete med Helsingfors stad samt undervisnings- och kulturministeriet, vilka båda för sin del vill medverka till att evenemanget blir lyckat. Trivselaspekten är överhuvud en av de centrala målsättningarna för evenemanget. Den andra och viktigaste är naturligtvis att tävlingsarrangemangen är högklassiga. Ett stort sportsligt och festligt evenemang förestår alltså. Det största någonsin i Finland inom segling. Regattan kommer att bli en värdig ram för NJK:s 150-årsjubileum som dessutom sammanfaller med firandet av 150 år av organiserad kappsegling i Finland. Detta blir tillsvidare den största av de stortävlingar Helsinki Sail Racing Management (HSRM) har på sitt program. Den första var Öppna finska Juniormästerskapen senaste sommar. Nu, i juli 2010 arrangeras Nordiska Juniormästerskapen. Och nästa sommar med början den 30 juni till 15 juli alltså EC 2011. Enligt dagens planer kommer två klasser att vara stationerade på holmarna utanför Havshamnen, Flisholmen och Skifferholmen. De flesta klasserna har sin bas på Ärtholmen, där också centret för tävlingarna kommer att finnas. Området undergår som bäst en förvandling från någonting som närmast har karaktären av bakgård till att bli en friluftspark, till glädje för alla stadsbor. Foto: Mikael Lindberg Bakom ligger redan en väldig mängd förberedelser i form av möten, förhandlingar, avtal, e-posttrafik, planering. Och Laser Radial seglas av damer under EC 2011 Det blir en hederssak för klubbens medlemmar att se till att NJK klarar av att genomföra sin del av uppdraget. Det är snart aktuellt för klubbens medlemmar att aktivt binda sig till projektet. Under den brådaste veckan i juli kommer det att behövas en väldig mängd personer och båtar för arrangemangen på havet. Pata Andersson sköter hos oss koordineringen av dessa frågor. Han blir säkert glad om du redan nu kontaktar honom och berättar att du vill vara med. Ralph Lindbohm Alla banområden utanför staden kommer 9