NJK-nytt 3/2010 - Page 8

”Everyday excellence” - seglarens hårda vardag De flesta av årets tävlingar är för vår del redan seglade, trots att seglingssäsongen i Finland knappt har inletts. Säsongens viktigaste tävling, världsmästerskapen i 49er, seglades redan i januari på Bahamas. Vintermånaderna spenderade vi på andra sidan Atlanten för att förbereda oss för VM. Efter VM har vi seglat Världscupsdeltävlingar i Miami, Palma de Mallorca och Hyeres, nu tävlar vi i holländska Medemblick. Det har berättats att det var en otroligt snörik vinter hemma i Finland, den hann vi inte njuta särskilt mycket av. Sedan början av november har vi nämligen varit utomlands över 115 dagar, med träningsläger på Mallorca, i Marseille och Weymouth. Askmolnet som orsakade flygförbud i Europa gav oss dessutom en extra träningsvecka i Frankrike. 8 Mängden resdagar är inte exceptionell för seglare i OS-klasserna. Seglingen blir alltmer professionell, ingen når toppen utan stenhårt långsiktigt arbete. Många seglare har samma målsättningar och i stort sett samma resurser att arbeta med. Det avgörande blir vem som hittar de rätta (små)sakerna och arbetar effektivast. Vi är nöjda med hur vi utvecklats under vintern, speciell tyngdpunkt har lagts vid de utvecklingsmål som gjordes upp under hösten. Målsättningen med allt arbete är framgång i London 2012. I vårens tävlingar har vi, i stället för att sikta på resultat, med avsikt seglat in oss i svåra situationer för att utvecklas och göra vår segling mångsidigare. Segling är säkert en av de mest komplicerade och mångfasetterade grenarna som finns. En massa faktorer inverkar på resultatet, för att nå resultat skall helheten fungera, det räcker alltså inte med att utveckla bara en egenskap. Själva seglingsträningen på vattnet är bara toppen av isberget. För att få ett projekt att gå ihop krävs ett mellanstort företag. Utrustningen skall hållas i skick, logistiken för både seglare och båtarna skall skötas, kalendrar och tidtabeller skall vara väl genomtänkta, information skall samlas, dokumenteras och analyseras, medelanskaffning skall skötas… Man bör dock minnas att det sist och slutligen blir avgörande om seglarna på vägen ut till banområdet är avslappnade, självsäkra och har ”feelisen”. De skall känna att de har gjort allt litet bättre än motståndarna. Träningsmängden skall vara tillräcklig, seglarna skall vara bekanta med tävlingsplatsen, vara utvilade och avslappnade, utrustningen skall vara den bästa möjliga. Allt det som för tävlingsresultatet