NJK-nytt 3/2010 - Page 6

In Memoriam Minnesskrift John O. F. Jansson. Obruten men försvagad av en långvarig sjukdom avled Joni den 7 maj i sitt hem i Kyrkslätt. Han var född den 19.9.1938 och blev student från Nya Svenska Läroverket 1957. I sin tidigaste ungdom spelade han i några finska filmer med Lasse Pöysti som motspelare. Efter studentexamen från Lärkan började han studera juridik. Under sin studietid deltog han aktivt i nationslivet på Nylands Nation. Efter examen arbetade han som allmänt rättsbiträde i Vanda samt i Esbo häradsrätter. Hans sociala samvete förde honom till att aktivt arbeta inom Cancerstiftelsen och han var även i många år aktiv inom Drumsös och Mattlidens skolstiftelser. I slutet av 80 talet blev han delägare i Herbert Gumplers Advokatbyrå och var en av grundarna av HeTa Advokatbyrå. Det var den första estnisk – finska advokatbyrån som grundades efter Estlands självständighet. Jonis stora passion var segling och hans seglingar är i viss mån episka. Han var en av initiativtagarna till NJK:s maratontävlingen ”Baltic Round”, som seglades runt Östersjön första gången 1984. Han deltog i denna tävling flera gånger. Första gången var sträckan: Hangö-Visby-Rönne-Kiel- Kalmar-Helsingfors. Joni deltog även i andra off-shore tävlingar bl.a. i som Gotland Runt med sin 31-fotare s/y Temptation, samt senare med sin Swan 38, s/y Dictator. Tillsammans med en annan NJK-skeppare vann han två gånger lagseglingen om Sinebrychoff Pokalen. Joni blev tidigt intresserad av segling i estniska vatten och hjälpte aktivt Pärnu Jahtiklubi att komma igång efter självständigheten. Han blev så uppskattad i klubben att han blev utnämnd till deras hedersmedlem. Han höll sin X-99 s/y Vanishing Point i Pärnu och seglade aktivt med den