NJK-nytt 3/2010 - Page 3

Kansliet meddelar Nya medlemmar Anna Blässar Bo Damstén Mia Elg Jon Englund Martin Estlander Frank Gallen Niklas Gallen Sasha Gallen Tommy Gallen Elvin Groop Anton Gylling Joanna Gylling Kira Haapanen Paulina Halttunen Mauri Harki Catharina Holm Hannu Hoviniemi Janne Jaakkola Mikael Katajainen Lars Kottelin Johanna Krogius Viktor Krogius Susanna Kukkonen Henrik Laine Christian Landén Jan Laukøy Jarkko Lehtonen Jaakko Lommi Frida Malmström Jan Mattsson Sandra Muukkonen Nana Paija Peter Ramsay Kristian Rehnström Gustaf Salmelin Max Santavirta Henrik Stadigh Aleksi Tapper Kaarle Tapper Petteri Viitanen Kim von Walzel Henrik Weckström Alf Åberg Kansliet öppet v. 27–29 ti & to kl. 12-18, on 12-15 Vecka 30 stängt. Björkholmskommittén informerar På Björkholmen kan man nu se ett antal käppar som visar hur stor del av området klubben kommer att bli förvisad från under de närmaste åren. Vi kommer alltså att gå miste om ett antal vinterförvaringsplatser, det exakta antalet framgår senare. Då vi blir mera trångbodda krävs en hårdare disciplin: Bockar, båtar och trailers som används märks med ägarens kontaktuppgifter. Allt annat avlägsnas. För att få igång seglingsverksamheten på våren måste vi också kräva att de båtar som förvaras på eller i anslutning till jolleplanen och –ramperna sjösätts tidigt, nu hade vi svårt att placera alla gästande båtar under vårregattan. Björkholmskommittén Bodö invigning och talko Vår nyaste skärgårdshamn Bodö invigs söndagen den 4 juli kl. 10. Före det ordnas talko 2-3 juli. Välkommen! Utrustning till Bodö NJK:s kalender 2010 juli 3-4 4-5 17-18 26-31 31 Helsingfors Helsingfors Regattan Iittala Hangö-Sandhamn tillfartssegling Munckshamn Nylands Nation Kajholmen Kajholmsläger Björkholmen Womens Match Race grade 4 augusti 1 Björkholmen 13 Blekholmen 19-21 Björkholmen 24 Björkholmen 27 Kajholmen Womens Match Race grade 4 Sinebrychoff Challenge Baltic Match Tour Volvo Business Race Styrelsemöte september 4-5 Björkholmen 4-5 Blekholmen 18-19 Björkholmen 23 Björkholmen 25-26 Björkholmen 28 Björkholmen Båttorget Blekholmen Match Race Open grade 4 Match Race Kommittémöte om jubileumsåret Aktia Cup Björkholmens höstregatta Styrelsemöte oktober 7 Rest. Börs 16 Björkholmen 23 Björkholmen 26 Björkholmen Årets seglingshändelse Flagghalning MRC säsongsavslutning Styrelsemöte november 23 Björkholmen 25 Björkholmen Styrelsemöte Höstmötet december 9 Björkholmen 15 Björkholmen Kommittémöte om jubileumsåret Jullunch Utrustningen av Bodö gästhamn och bastu är nu i full gång. Vi tar gärna emot små prylar som donationer till inredningen, t.ex. spegel, oljelampa, ljusstake, askkopp, matta, böcker osv.. Prylarna bör vara i gott skick. Bastuutrustningen som tvättfat, ämbaren, eldsläckare är på kommande. Lämna din donation till kansliet, eller ta med till talkot, tack. Skärgårdskommittén Rättelse till NJK:s årsbok 2010 Ett par uppdateringar av informationen angående skärgårdshamnarna i årsboken s. 197-213 gällande intendenter har tyvärr blivit ogjorda. Nedan de korrigerade uppgifterna. De andra uppgifterna i årsboken gällande intendenterna är korrekta. Högholmen Gustaf Hafrén 0400-411376 Freyr Riska 0400-447225 Borgareluoto Nisse Bergh 040-728 0650 Jan Löfgren 040-5936955 Bodö Anders Edgren 040-8207272 Lill-Kalvholmen Sökandet av intendent fortsätter. Så fort vi hittar en meddelas om detta på www.njk.fi 3