NJK-nytt 3/2010 - Page 18

Dagbok över Whitbreadseglingen 1989-90 NJK-medlemmen Michael Wolontis ger ut sin dagbok över Whitbread Round the World Race 1989-1990. Dagboken kan läsas på NJK:s hemsida från medlet av juni 2010. Michael seglar nuförtiden 505:a och har bl.a. tagit FMguld 2008 och 2009. Nedan inledningen till dagboken: Foto: Kari Wilén 18 Bästa UBF:are samt besättningsmedlemmar i Belmont L-8009 och Martela L-9000, bästa NJK.are: I år i maj är det 20 år sedan vi kom i mål i Southampton med NJK-båten L-8008 “Union Bank of Finland” i tävlingen Whitbread Round The World Race 1989-1990. Till minne av detta beslöt jag att översätta den dagbok jag skrivit under racet till finska. Tävlingen var speciellt intressant för oss finländare, vi hade med hela tre båtar (Union Bank of Finland, Belmont och Martela). I dagboken jämför jag speciellt vårt race i förhållande till de finska båtarna. Dagboken är tillägnad vår egen besättning, samt besättningarna på Belmont och Martela. Boken kan säkert också läsas av dem som har intresse för oceansegling. Texten är översatt till finska för att så många finländare som möjligt skall ha möjlighet att läsa den. Jag skrev dagbok varje tävlingsdag, i ur och skur. Mig veterligen finns det inte många dagböcker av denna typ från denna tävling. Jag tror att dagboken kan fungera som ett bra informationspaket för en som deltar i en jorden runt segling eller för någon som har allmänt intresse av ämnet. Båtarnas prestanda förändras, men förhållandena på världshaven är ganska konstanta från år till år. I tävlingen 1989-1990 seglade vi en kallare rutt än vad de gör i den nuvarande tävlingen, vi var ju på andra etappen från Sydamerika till Australien i hela två veckor inne i isbergszonen. Dit dras inte tävlingsbanorna mera av säkerhetsskäl. Dagboken koncentrerar sig kring tävlingen, väderleken, naturfenomen, djur­ iakttagelser och kring måltider och annat som hör till seglarens dagliga rutiner. Mycket diskuteras också vunna eller förlorade sjömil gentemot konkurrenterna. Bilderna i dagboken är huvudsakligen tagna under lätta förhållanden, då det fanns tid att ta fram kameran. De flesta stormar, åskväder, ösregn och speciellt hårda kryssar har till största delen blivit ofotograferade. Nattbilder finns just inte alls, trots att vi var 137 nätter på havet under tävlingen. Om inte läsaren hinner ta del av hela dagboken, rekommenderar jag andra etappen från Sydamerika till Australien och t.ex. tiden 7-10 november, bl.a. då hade vi utmanande förhållanden med fina surfar.