NJK-nytt 3/2006

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 3/2006 Sjöscoutkåren Vikingarna och Sjöscoutkåren Vikingaflickorna har inlett sam­ arbete med NJK som vi scouter är väldigt glada över. Men då undrar ni säkert vem vi är? Vi är svenskspråkiga sjöscoutkårer med medlemmar från hela huvudstadsregionen. Som namnen antyder är Vikingarna en pojkkår medan flickor kan bli medlemmar i Vikingaflickorna. Vårt samarbete är dock intensivt och vi kallar varandra för broder-/systerkår. Scoutingen är en kreativ, stimulerande och rolig fritidssysselsättning för barn och unga! Som sjöscoutkårer är vi speciellt fästa vid hav och segling och tror därför att vi kommer att trivas bra på NJK. Forst. sid 14 Samarbete och kamratskap betyder mycket i scoutingen