NJK-nytt 2/2018

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Vi finns även på www.njk.fi i detta nummer : 4 Vårmötet 8 Klubbevenemang 10 Min Krog NJK 14 Baltic på ansiktslyftning 16 Juniorinfo 2/2018