NJK-nytt 2/2017

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 2 / 2017
Vi finns även på

www . njk . fi i detta nummer :

5 Båtbesiktningsprogram 2017 10 Träningsverksamheten 14 Temaåret Ladies First 21 Cognac och cigaretter 23 Personalsidan