NJK-nytt 2/2013

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning i detta nummer: 4 Vårmötet 11 Challenge och träning 14 Munckshamn 17 Information 2/2013 Strategiprocessen har nu kommit till det skedet, att konkreta planer smidits i kommittéerna. Inom klubbens huvudverksamhetsområden kan man redan se vad processen innebär i praktiken. Pärmens bild åskådliggör fyra av våra tyngdpunktsområden, junior, klubb, långfärd och kappsegling.