NJK-nytt 2/2009

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 2/2009 Topelius’ finska flagga och GKSS.s. 6 Challengenytt . ...................... s. 11 . Aktiv juniorsäsong . ................ s. 12–13 . Baltic Match Tour. .................. s. 15 . Intervju med David Pedrick....... s. 6 1