NJK-nytt 1/2019 - Page 8

Presentation av de nya styrelsemedlemmarna Livia Väresmaa, Christian Hortling och Erik Wallin. Vi har bett dem besvara följande frågor: Frågebatteriet: 1.  2.  3.  4.  5.     6.  Livia Väresmaa 1 2 Helt enkelt Livia. Mest Mamma. Kajkade omkring i familjens optimist och långfärdseglade som liten. Gick med i Match Race Centret vid millenieskif­ tet och seglade mycket offshore-kappseg­ lingar under början av 2000-talet. Seglade Yngling i OS i Peking 2008 och har en VM- bronsmedalj i match race från 2007. Är också utbildad Yachtmaster Offshore (RYA) och har arbetat inom charter. 8 Christian Hortling Vad kallas du? Vilken bakgrund har du som seglare/båtförare? Vilken bakgrund har du som NJK-medlem? Vilken bakgrund har du som klubbaktiv? Vilken roll har du i nya styrelsen och vilka är dina visioner inom den ramen? Vad gör du under juli månad? 3 Skrevs in i klubben på 1980-talet, då familjens långfärder var sommarens stora och enda projekt. 4 Har verkat som kappseglingsfunktionär ett antal år och också jobbat i kans­ liet i början av 2000-talet. Har arrangerat flera internationella tävlingar och hjälpt till med diverse små projekt, bl.a. i seg­ lingscentret. I juli semestrar vi och tar kanske en båttur i Saimens vatten med familjens motorbåt. Vi sjösätter optimisten för de små och Lasern för mig, hoppas på lite mer vind än ifjol då vi mest fick ta SUP-brädet – vilket egentligen var ett riktigt roligt al­ ternativ. I styrelsen ansvarar jag för skärgårds­ hamnarna, som ligger mig mycket 1 2 3 4 Christian också andra uppgifter och utmaningar inom klubben. Rört mig på havet hela livet på ett eller annat sätt. 5 Ansvarsområdet i styrelsen denna gång är besiktningen och klubbens följebå­ tar. Visionen är att alla båtar i klubben blir besiktigade och att klubbens följebåtar fungerar hela säsongen. Varit medlem i klubben sedan 1989, då började det med Kajholmslägret. 6 Blev aktiv i klubben i mitten av 2000-­talet genom att bli besiktnings­ man. Med en aktivitet brukar det komma Antagligen på ett NJK-evenemang 4 Erik kallas jag nog allmänt och som vuxen har jag inte haft smeknamn eller andra tilltalsnamn, som barn och skolelev före­kom vissa förvrängningar av för- och tillnamn. Efter en paus då familjelivet var som intensivast kom jag med som kappseg­ lingsarrangör kanske i början på 1980-talet, sen har det fortsatt av bara farten med mera kappseglingsarrangemang och styrelseupp­ drag. 2 Som junior blev det några Kajholmsre­ gattor, Eka, Ving mm segling. 1970 talet var det H-båtssegling som gällde och något Soling. Motorbåtar har jag aldrig lärt mig hantera. Det här var en konstig fråga! Medlem blev jag som 12 åring inför 100-årsjubi­ leet. Min far var aktiv seglare på 1930 och 1940-talet och tyckte att jag kunde fortsätta med det. 6 5 1 3 varmt om hjärtat. Klubben har fantastiska tillgångar i dem! Vi ska sköta om dem och njuta av dem tillsammans. Jag är också med om att utveckla arbetet i klubbkom­ mittén och inom medelanskaffning. 5 Kappseglingen är tyngdpunkten i det hela, pokaler och utmärkelser har ham­ nat hos mig och tillsvidare har jag skött se­ kreterarens uppgifter. Andra vicekommodor. Erik Wallin, andra vicekommodor 6 Juli månad ramas in av Helsingforsregat­ tan i början och Guldpokalen med 5.5 VM i slutet och avrundas med 6mR World Cup i Hangö.