NJK-nytt 1/2019 - Page 7

NJK:s kalender 2019 Mars 18, 25, 29 VHF kurs 20 Styrelsemöte 23 - 24 Juniorövernattning 28 Vårmöte April 4 Föreläsning: Fleet race / tuning, Tusse Tallberg 7 Regelseminarie: Mats Björklund 14 Kantringsövningar för junior- seglarna 24 Styrelsemöte 25 Föreläsning: Sailing for beginners, Ilya Baraev 26 Sjösättning 28 Talko Maj 1 Första maj lunch 3 Sjösättning, både stora och små båtar 4 Try Out Day (beginners) 5 Try Out Day (match race) 8 Talko 10 - 11 Vårregattan 15 Sjösättning 18 Flagghissning & juniorjippo 20 Styrelsemöte 31 Sjösättning Juni 2 Talko 3 - 7 Seglingsläger 1 10 - 14 Seglingsläger 2 15 Kajholmen 100 år 17 - 19 Kappseglingsläger & Ankornas läger  18 Styrelsemöte 28.6 Paviljongsseglingen startar 29 - 30 Helsingforsregattan Juli & Augusti 24.7 - 2.8 Pokalseglingar och Världs- mästerskap för 5.5 3 - 4.8 Sinebrychoff- pokal- seglingarna i Hangö 5 - 10.8 Kajholmslägret 19 Styrelsemöte 24 Shorthanded race September 7 - 8 Optimistranking och Kadettävling 13 Båtlyft 17 Styrelsemöte 24 Talko 25 Båtlyft 28 - 29 Champion of Champions Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Meriturva, Lojo Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Blek- och Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Blekholmen Blekholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Kajholmen Björkholmen Blekholmen Blekholmen Blekholmen Hangö Kajholmen Blekholmen Björk- till Blekholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Björkholmen Oktober 10 Båtlyft, både stora och små Björkholmen 21 Styrelsemöte Björkholmen 25 Båtlyft Björkholmen 29 Talko Björkholmen November 18 Styrelsemöte 28 Höstmöte Björkholmen Björkholmen December 16 Styrelsemöte Björkholmen NJK STYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN 2019 Mats Welin, kommodor • Allmän ledning • Fonden 150 år • Atlantic Round • NAS • Övergripande kontakt med SBF och övriga klubbar • Kontrakt och dokumentation • Traditioner, klassiska båtar, igenkänningsstandert, bibliotek och modell • Ny hemmahamn Jan Hörhammer, I vicekommodor • Blekholmen • Långfärd • Helvene samarbetet • SBF regionsamarbetet • Förman för hamnmästare Blekholmen • ICOYC samarbetet • Ny hemmahamn • Björkholmen kommitténs rapportering • Säkerheten Erik Wallin, II vicekommodor • Medlemsärenden • Utmärkelsetecken och pokaler • Stadgeändring • Kappsegling • HSRM kontakter och styrelsemedlem Johan Gräsbeck, skattmästare • Ekonomi • Administration • Förman för kansliet • NJK Service Ab ordförande Camilla Cedercreutz • Junior och träning • Scoutsamarbetet • Kontakt till SBF gällande träning • Handledning av tränare • Hanken YC • Pokaler för seglare Petri Eväsoja • Akademin, utbildning • Miljöfrågor • Utmärkelsetecken • Navigationssällskapet Christian Hortling • Följebåtarna • Båtbesiktning • Båtregistret Johan Lindberg • Information (via klubbens interna kanaler) • Webben, tryckta medier, sociala medier • Medelanskaffning (annonsförsäljning i våra medier) Disa Långström • Sailing Center • Koordinering av Sailing Center tillsammans med koordinatorn för seglingsverksamheten • Handledning av koordinatorn för seglingsverksamheten Livia Väresmaa • Skärgårdshamnar • Vänklubbsverksamhet för våra medlemmar • Medelanskaffning (visioner) • Social verksamhet + NJK shoppen 7