NJK-nytt 1/2019 - Page 5

JÄSEN | MEDLEM Båtbesiktning Alla båtar införda i klubbens båtregister (med undantag av jollar) ska grundbesiktas vart femte år och årsbesiktas varje år. Grundbesiktning ska dessutom utföras varje gång en båt byter ägare eller klubb, samt då en upplagd båt åter tas i bruk. Grundbesiktningen av en båt är tvådelad. Den första delen, skrovbesiktningen, utförs när båten är på land och den andra när båten är sjösatt. Båtbesiktning och granskning av gasutrustning bör bokas senast dagen innan. Bokningen görs enklast på NJK:s webbplats. Noggrannare instruktioner finns på www.njk.fi. Båtregistret Från NJK:s båtregister utskrivs båtar som varit obesiktade minst två år i följd. Dessa båtar kan på nytt införas i registret efter erlagd avgift och grundbesiktning. Om du sålt din båt ska du också komma ihåg att skriva ut den. Besiktningsprogram 2019 Skrovbesiktning på Björkholmen Tisdag 9 april kl. 18 – 20 Tisdag 16 april kl. 18 – 20 Tisdag 23 april kl. 18 - 20 Torsdag 25 april kl. 18 - 20 Söndag 28 april i samband med talkot Därefter kan skrovbesiktning göras samma dagar och tider som vanlig årsbesiktning. Besiktning på Björkholmen Torsdag 2 maj kl. 18 – 20 Tisdag 7 maj kl. 18 – 20 Tisdag 14 maj kl. 18 – 20 (brand- och gasgranskarna på plats) Torsdag 16 maj kl. 18 – 20 Tisdag 21 maj kl. 18 – 20 Torsdag 23 maj kl. 18-20 Tisdag 28 maj kl. 18 – 20 Söndag 2 juni i samband med talkot (brand- och gasgranskarna på plats) Tisdag 4 juni kl. 17 – 20 Torsdag 6 juni kl. 17 – 20 Tisdag 11 juni kl. 17 – 20 Torsdag 13 juni kl. 17 – 20 Tisdag 18 juni kl. 17 – 20 Tisdag 25 juni kl. 17 – 20 Torsdag 27 juni kl. 17 – 20 Besiktning på Blekholmen Onsdag 15 maj kl. 18 – 20 Onsdag 22 maj kl. 18 – 20 (Brand och Gasgranskarna på plats) Onsdag 29 maj kl. 18 – 20 Onsdag 5 juni kl. 18 – 20 Onsdag 12 juni kl. 18 – 20 Onsdag 19 juni kl. 18 – 20 Onsdag 26 juni kl. 18 - 20 Besiktning på Kajholmen Lördag 8 juni kl. 10 – 14 Granskning av brandsläckare och gasutrustning SPECIALIST PÅ BÅTREPARATIONER OCH UNDERHÅLL SKROV- OCH KÖLREPARATIONER Vi har erfarenhet av både större skrov- och kölreparatio- ner och mindre reparationer av glasfiberbåtar och båtdelar. FÖRSÄKRINGS- SKADOR Vi gör reparationer av glasfiberbåtar på uppdrag av alla inhemska och flera utländska försäkringsbolag. CERTIFIERAD KVALITET Reparationsvarvet fyller ISO-9001 kvalitetskraven och följer ett miljöprogram. Vi har verksamhet både i Helsingfors och Åbo. Björkholmen 14 maj Björkholmen 2 juni Blekholmen 22 maj Dessutom ordnas det besiktning i samband med vårens talkon. Max Johansson max.johansson@njk.fi Båtbyggarvägen 11, 00210 HELSINGFORS, Tel. 010 239 2300 Samppavägen 385, 20960 ÅBO, Tel. 010 239 2307 www.leevene.fi