NJK-nytt 1/2019 - Page 24

Bästa medlem Välkommen på flagghissning lördagen 18.5.2019 kl. 15 på Blekholmen. Det är skäl att infinna sig på Blekholmen senast kl. 14.30. Dresscode: casual. Då Finland fått sin blåvita flagga 1917 önskade seglarna en ny seglarflagga. Finlands flagga är med undantag för Nylands vapen i hörnet likadan som den flagga NJK er­ höll 1861. År 1919 beslöt riksdagen om seglarflaggan med ett vitt kors innanför det blåa och med varje före­ nings vapen i övre vänstra hörnet. För designen stod Gunnar L. Stenbäck och Carl Slotte, bägge NJK:are. Segelföreningarna använder ännu i denna dag samma seglarflagga. Seglarflaggan hissades för första gången 18.5.1919 kl. 15 i stången vid NJK:s klubbhus på Blekholmen. Om händelsen vittnar skriverier i NJK:s årsbok 1920 samt Hufvudstadsbladet, se nedan. Såsom hedersgäster 1919 hade vi flottans kommendör, tullverkets överdirektör, lotsverkets dito samt en uppsättning av kommodorer från de närliggande segelföreningarna.  Flagghissningen 1919 var en milstolpe inte bara för NJK utan även för segelsporten i Finland. Vi vill fira detta i sällskap av representanterna för de ursprungliga hedersgästernas respektive organisa­ tioner samt givetvis våra medlemmar. Hjärtligt välkommen! Efter flagghissningen blir det körsång i MM:s regi och sedan hör vi ett föredrag av Jussi Gullichsen om histo­ riska guldpokalseglingar med femfemmor, varefter vi njuter av en Seglare. Anmälningen sker via hemsidan med betalningsknapp.