NJK-nytt 1/2019 - Page 23

KAJHOLMEN NJK:S SOMMAR HEM 100 ÅR Vi firar NJK:s sommarhem Kaj­ holmen 100 år i år med bokut­ givning och fest 15.6. Mer informa­ tion om händelserna finns inom kort på klubbens hemsida och NJK media. Men redan här och nu kan vi ägna Kajholmen en tanke. Kajholmens natur och vackra klippor är värd all vår uppmärk­ samhet. I FINLANDS GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR, 1881 finns Beskrivning till KARTBLADET No 3 af K. AD.MOBERG där Kajholmen nämns då det har gjorts en grundlig geologisk undersökning i området. Kanske det är klipporna på bilden som skildras på s. 31 i ovannämnda beskrivning över Kajaholm i Sibbo skär. Catarina Welin Det är vi som hjälper Dig på NJK! Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på NJK. Båt, med­ lems- och andra ärenden sköter du smidigt via vår webbplats www.njk.fi. Där hittar du anmäl­ ningar till tävlingar, båtregistret, hamn- och vinterplats, båtlyft, sjösättning, fester och andra evenemang. Cecilia Malmgren Kanslichef (09) 675 007 kansliet@njk.fi John Bergman Rasmus Björkvall Sponsorering och Kansli- och medlems- företagsevenemang service 040 539 3931 (09) 675 007 john.bergman@njk.fi kansliet@njk.fi ÖPPET Piu Nyberg Seglingskoordinator 045 676 7765 piu.nyberg@njk.fi Kansliet har ö ppet Mars-april Ti kl. 12-18, on s-to kl. 12-16 Maj-juni Ti kl. 12-20, on s-to kl. 12-16, fr e kl. 10-14 Obs! Tisdagar i maj-juni har vi öp pe t till kl. 20, pa på att köpa fla ssa då ggor och andra prylar inför säso ngen! Adressän Kasimir Johansson Chefstränare 040 526 4687 kasimir.johansson@njk.fi Emil Castrén Hamnmästare Björkholmen 045 185 0202 emil.castren@njk.fi dringar Sammy Lundberg Hamnmästare Blekholmen (09) 636 047 blekholmen@njk.fi Meddela till ka nsliet@njk.fi om du flyttar, byte nummer eller e- r telefon­­ postadress. Då ändrar vi det i registret och du medlems­ kan vara säker på att du också sättningen får i fort­ information om va d som är på gå klubben. ng i Gå också separa t in och prenum erera på NJK:s http://www.njk nyhetsbrev, .fi/klubben/njk -nyhetsbrev/