NJK-nytt 1/2019 - Page 18

FEMFEMMOR, 2019, GULD- POKALEN, VÄRLDSMÄSTERSKAP 5.5M VM 18 I slutet av juli samlas världens bästa femfemmor på Blekholmen. Under 10 dagar tävlar man om Guldpokalen, om några andra pokaler och om världsmästerskapet i klassen. Att Finland och NJK i år har valts till vär­ dar för de här evenemangen har en intres­ sant historisk bakgrund: Det självständiga Finland fick år 1918 sin egen flagga med ett blått kors på vit duk. Seglarnas sammanslutningar hade då redan i över ett halvt sekel fört samma blåvita färger. För segelföreningarna fast­ ställdes därför följande år en egen flagga, den vi ännu för, med ett smalt vitt kors inom det blåa och stadens vapen eller an­ nat lämpligt emblem uppe i hörnet. ”Minnet av alla dessa flaggbeslut öns­ kade man hugfästa”, säger Henrik Ramsay i ”Sommar och Segel”. Resultatet blev Guldpokalen, ”en liten havssnäcka av guld på elfenbensfot (!) prydd med vår blåvita flagga”. Först ställdes pokalen upp i 40 m 2 skärgårdskryssarklassen, där Ram­ say år 1921 vann den med ”Jonetha”. Då Skandinaviska Seglarförbundet beslöt att ställa upp ett pris ”för att få fräs på de nya internationella (R-)klasserna”, ställde NJK på Gunnar L Stenbäcks initiativ Guld­ pokalen till förfogande. Den kom att bli den nya 6mR-klassens förnämsta pris. Klubbflaggan och Guldpokalen firar alltså 100 års jubileum i år. Därför bevil­ jades vi värdskapet för tävlingarna, vilket förpliktar. Guldpokalen blev alltså det viktigaste priset i 6mR-klassen och en viktig hörn­ sten i tävlandet med dessa fina båtar och bidrog till att klassen fick fotfäste också i USA. År 1937 gick tävlingarna på Long Island Sound. Då deltog Ramsay med Inga- Lill XXVI, vann två delseglingar men inte pokalen. Efter kriget avtog byggandet av nya sexor, in kom 5.5M-klassen med båtar, som skulle vara mindre, billigare och lätt­ are att transportera. Guldpokalen gjorde en klassresa, ställdes upp i den nya klas­ sen, där den första gången, år 1953, vanns av svenska Ian X med Claes Turitz som skeppare. Finland vann aldrig tävlingarna om Guldpokalen i 6mR-klassen. Också i den nya klassen tog det tid – först 1985 kun­ de Tom Jungell, Markus Mannström och Sakari Harima, ta hem den första segern. Totalt har Finland vunnit pokalen sex gånger. Då tävlingarna gick utanför Hel­ singfors år 2011 var det teamet ­Kenneth Thelen, Thomas Hallberg, Robert Nyberg som vann både Guldpokalen och världs­ mästerskapet med en båt ägd av famil­ jen Fazer. Den finländska segersviten fort­satte följande år då Jussi Gullichsen, Henrik ”Henti” Lundberg och Timo Telkola såg till att pokalen förblev i finländsk ägo. Finland mesta 5.5 seglare är nog klas­ sens Grand Old Man Johan ”Jussi” Gullich­ sen, som tillsammans med ­Peter ”Nippe” Fazer och Robert Mattson vann pokalen år 1986. Jussi seglade om Guldpokalen redan under NJK:s 100-årsregatta 1961 men nu har hans karriär i klassen – åtminstone tillfälligtvis – tagit slut. Hans sista båt, nu italienskägd, kommer att representera Finland i årets guldpokalseglingar med en mycket skicklig och erfaren besättning: Henti Lundberg, Timo Telkola och ­Mathias