NJK-nytt 1/2019 - Page 16

Omfattande kappseglingsprogram också år 2019 Kappseglingar 2019 Säsongen 2019 närmar sig och NJK:s kapp­seglings­ program har slagits fast – med reservation för mindre ändringar. I programmet ingår både fleet- och match race-evenemang. Störst under sommaren 2019 är tävlingarna om Guldpokalen och världsmästartiteln i 5.5M- klassen. Den regattan har Blekholmen som bas och första tävlingsdagen är 24 juli. Se separat artikel för mera info. Vårregattan i maj för de så kallade fortsättningsklasserna – dvs. de klasser som följer efter optimistseglandet - har alltid varit populär och seglas nu 11 - 12 maj. Följande veckoslut seglas den lika så traditionella Open Spring Match Race Cup, en grade 2-tävling med omfattande internationellt inslag. Speciellt för år 2019 är att sexorna tävlar om sin Sinebrychoff-pokal i Hangö, inte på Kronbergsfjärden. Detta har att göra med att VM- tävlingarna för sexor går i Hangö och Sinebrychoffseglingarna utgör en ”tune-up”-regatta inför VM. Under år 2019 kommer klubben också att satsa på interna tävlingar. Mera info om dessa publiceras senare. 16 BLICKEN MOT HORI SONTEN 14.2. 2019 – 2.2. 2020 espoonkaupunginmuseo.fi