NJK-nytt 1/2019 - Page 15

­ åtens konstruktion och skick klarar den plane­ b rade resan samt att besättningen eller passage­ rarna får veta hur de skall handla på ett säkert sätt ombord. Båten skall också vara utrustad i enlighet med lagen och utrustningen skall vara i skick. Det är på skepparens ansvar att ha med sjökort om färdens längd eller dylikt kräver till exempel ruttplanering. Också andra nödvändiga dokument skall finnas ombord, till exempel re­ gistreringsbevis. Sist men inte minst, skepparen ansvarar för att alla ombord har flytväst på sig när situationen så kräver. Det är bra att skepparens ansvar är tydligt utskrivet. Då lagen träder ikraft, får man hop­ pas att alla läser genom den och att också NJK ordnar utbildning om den. Till slut en påminnel­ se om att lagen självfallet bara gäller i Finland, men med undantag av Åland. I Ålands land­ skapslagstiftning talar man ännu om båtförare. Då man seglar över Skiftet, så ändrar lagstift­ ningen. Det samma gäller naturligtvis om man åker till Estland, Sverige eller ännu längre bort. Kristian Rehnström Skeppare på m/y Rita, också då bilden invid togs trots att jag inte stod vid rodret själv Befälhavare och utbildare på Finlands sjö­ räddningssällskaps räddningsbåtar i Helsingfors Efter Homestyling – styling inför försäljning Vi vill lyfta fram de bästa egenskaperna i din bostad för att göra den så attraktiv som möjligt på marknaden. Därför har vi valt att styla våra försäljningsobjekt. Ta kontakt – vi berättar gärna mera om vår nya tjänst! Bli en av våra nöjda kunder – aktiaafm.fi Aktia Fastighetsförmedling Ab | Mannerheimvägen 14, Helsingfors | tfn 040 500 1056 | www.aktiaafm.fi Före