NJK-nytt 1/2019 - Page 12

Långfärder sommaren 2019 Sommaren 2019 blir full av intressanta långfärdsmöjligheter. Planera nästa sommar så att ni har möjligheten att delta i så många evenemang som möjligt. Gör det redan nu så att du kommer ihåg datumen och undviker dubbelbokningar.  Kajholmen 100 år. Lördagen den 15 juni på Kajholmen Vikingaträffen 2019 i Stockholms skärgård – 18 juli till 21 juli Programmet för 100 årsjubileet blir snart färdigt. Men vi vet att vi har program för hela dagen. Om du seglar till Kajholmen så har vi också ett kvälls­ program. Om du väljer att inte komma med båt så ordnar klubben med transport. Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) bjuder in till Vikinga­ träff i Saltsjöbaden och Sandhamn (Lökholmen/Telegrafholmen) kommande sommar 2019. KSSS har gjort upp ett mycket digert program för Vikinga­träffen. Allt börjar i Saltsjöbaden den 18 juli med en invigningsceremoni och en gemensam middag på Grand Hotell Saltsjöbaden och mycket program på Djurgården. Därefter följer segling till Sandhamn var vi har program samt traditionell av­ slutningsmiddag på Sandhamns seglarhotell sönda­ gen den 21 juli. Paviljongsegling i västerled - 28 juni till 3 juli! Nästa sommar står västerled på programmet. Starten sker med gemensam middag på Blekholmen freda­ gen den 28 juni, varefter vi besöker de västnyländ­ ska segelpaviljongerna med mellanstopp på Pentala, Barösund, Ekenäs och Hangö. Vi fortsätter sedan till Ramsskär södra vägen om vädret tillåter. st Boka sena . den 31.3 t at och få rab l på upp til -20 % SEGLA I KROATIEN REDAN FÖRE VAPPEN! Vår- och sommarsäsongens bokningar redan i full gång! www.qsail.fi info@qsail.fi 040 552 5111