NJK-nytt 1/2019 - Page 11

En ny optimistrankinggrupp börjar träna på NJK med René Abner som tränare NJK har ingått ett samarbetsavtal med den erfarna och framgångsrika tränaren René Abner, som kommer från och med våren 2019 att träna en rankinggrupp för optimistseglare på NJK. Vi siktar på att gruppen skall bestå av 9–11 stycken optimistjolleseglare. De optimistseglare som hör till tränings­ gruppen kommer att erbjudas ett omfat­ tande träningsprogram som innehåller kvällsträningar, lägerdagar och tävling­ scoachning. Säsongsavgift för seglare som deltar i träningsgruppen är 1100 €. Målsättningen är att på NJK erbjuda målmedvetna unga seglare chansen att i en stark träningsgrupp kunna utveck­ las som seglare och uppnå resultat som sporrar till vidare satsningar inom seg­ ling. Samtidigt kommer en del av klub­ bens yngre kappseglare att ha möjlighet att delta på en del av träningarna med rankinggruppen för att lockas utmana sig själv inom seglingen och kanske i framtiden kunna vara en del av tränings­ gruppen. Träningsgruppen är öppen för seglare från olika klubbar. Seglare som vill kom­ ma med i träningsgruppen skall anmäla sig på junior@njk.fi. Eftersom det finns begränsat antal platser så lönar det sig att ta kontakt så snart som möjligt. Tränarteamet och NJK fattar gemen­ samt beslut om en seglare passar in i gruppen eller inte. Juniorer 2019 Var gärna i kontakt René Abner, Optimistjolletränare 044 999 90 90 Piu Nyberg, koordinator för seglings­ verksamheten på NJK 045 676 77 65, e-post junior@njk.fi Kasimir Johansson, NJK:s chefstränare 040 526 46 87 11